Wiadomości z Tołoczyna

Patronem parafii w Tołoczynie jest św. Antoni z Padwy. Kościół parafialny byt zbudowany w 1835 r., ale parafia istniała tam od dawna.

Z XVI czy nawet XV w. zachował się klasztor bazyliański - obecnie mieści się tam kościół oraz klasztor żeński prawosławny.

Nasz kościół wielokrotnie przerabiano - był to magazyn jakichś części elektronicznych, kabli, sklep meblo-
wy, muzeum, a w latach 90. ubiegłego stulecia chciano zrobić tam bar. Pod kościołem zostały wykopane piwnice, ale pomysł ten nie został zrealizowany. W 1993 kościół wrócił do rąk katolików. Przyczynił się do tego ks. Władysław Blin. Od tego roku rozpoczęło się ponownie życie religijne w parafii. Kościół został odnowiony z zewnątrz, otynkowany i pomalowany.

Wewnątrz kościół był podzielony na 2 piętra - zostało to zlikwidowane i kościół wygląda „jak kościół". Wnętrze zostało otynkowane i pobielone.
Kościół wymaga jeszcze solidnego remontu - wymiany okien i dachu, położenia posadzki oraz założenia jakiegoś ogrzewania.

Obok kościoła zachowała się stara plebania, w której obecnie znajduje się...

... przedszkole - jedno z największych w mieście. Z tego względu nie były podejmowane starania o odzyskanie budynku. Zresztą na remont potrzebne byłyby ogromne pieniądze. Zdecydowaliśmy się zbudować nową plebanię - może uda się wiosną zacząć budowę. Został zrobiony projekt, mamy pozwolenie władz miasta. Zrobione zostały badania gruntu i inne. No i teraz szukamy sponsorów.

Po odzyskaniu kościoła proboszczem był ks. Krzysztof Mikołajczyk, ks. diecezjalny, następnie ks. Piotr Ku-bicki SAC (przez 2 lata), a od 2005 r. proboszczem tej parafii jestem ja, Stanisław Waszkiewicz SAC.
Razem ze mną pracuje jeszcze ks. Włodzimierz Mozolewski SAC, poeta, pisarz i eseista. W parafii pracują i mają swój dom siostry serafitki - s. Emilia, Białorusinka i s. Letycja, Polka.

Miasto liczy 11 tysięcy osób, ale ludzie wierzący to tylko jednostki. Wielu ludzi mówi, że są prawosławni, ale z obserwacji i z rozmowy wynika, że w większości są niewierzący. Kiedyś rodzice zanieśli ich do cerkwi (księdza katolickiego nie było), więc nazywają siebie prawosławnymi, ale w rzeczywistości dalecy są od religii.

Według kartoteki jest 130 rodzin katolickich. Do kościoła uczęszcza w niedziele od 80 do 100 osób. A na Msze św. codzienne przychodzi 15-20 osób, z czego połowę stanowi młodzież i dzieci.

Z dniem 3 listopada zostały erygowane dwie parafie: Abolce i Kochanowo, wydzielone z naszej parafii i również nam powierzone.
Abolce były pierwszą parafią w historii Białorusi - do jej powstania przyczynił się książę Jagiełło po otrzymaniu chrztu. Prawosławni mówią, że Jagiełło był prawosławny, a przyjmując chrzest przeszedł na katolicyzm, co oczywiście nie jest prawdą historyczną.
Miejscowość liczy ok. 300 osób. Stanowi centrum rolnicze.

Nowe parafie będziemy legalizować u władz, bo chociaż biskup je erygował, nie znaczy to, że władze się zgodzą na nie. Zgodnie z prawem białoruskim trzeba przygotować ustawę i zatwierdzenie przez władze miejscowe. To zwykle trwa kilka miesięcy

Myślę, że są jakieś perspektywy dla tołoczyńskiej parafii, tylko trzeba umiejętnie prowadzić duszpasterstwo, przekonać ludzi do współodpowiedzialności. Nadzieję daje to, że przychodzą i chcą się modlić. Cieszy, że odczuwają potrzebę sakramentów, chodzą do spowiedzi. Stało się tradycją, że w każdy pierwszy piątek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, jak również za księży, którzy tu pracowali.

Od początku mojego pobytu w Tołoczynie ochrzciłem 11 osób, było 12 ślubów. Ludzie chcą uporządkować swoje życie i przystąpić do sakramentu małżeństwa. To najczęściej ludzie starsi, schorowani. Nie mogą chodzić. Jadę do nich do domu i błogosławię ten związek.
Chrzest najczęściej przyjmują ludzie młodzi lub w średnim wieku, którzy chcą rozpocząć życie „po Bożemu".
Katechizacja jest prowadzona na każdym poziomie - od klasy 0 do 11, ale przychodzi niewiele osób: w 10 klasie - 3 osoby, w 11 - 2 osoby, w 3 - 5 osób. Prowadzi siostra Emilia, a w klasach maturalnych, IX, X, XI - ksiądz. Wielką radością jest fakt, że mamy powołania.

Ks. Stanisław Waszkiewicz SAC