Drodzy Czytelnicy

Czas jest rozkwitem wszelkich dzieł Bożych, zapełnieniem przestrzeni. Każdy dzień jest dla nas niespodzianką, nowością w historii świata.

Tak obfity w wydarzenia rok 2000 był nie tylko bramą nowego tysiąclecia; stał się bramą wieczności, która w Chrystusie nadal otwiera się dla czasu, by nadać mu prawdziwy kierunek i autentyczny sens. Przeżywanie faktu, że Słowo Boże stało się człowiekiem, przyczyniło się w dużym stopniu do zasadniczej zmiany w samym pojmowaniu czasu. Możemy powiedzieć, że dzięki Wielkiemu Jubileuszowi ludzki czas napełnił się wiecznością. Co więcej, obchody Jubileuszu pomogły wierzącym i ludziom naszych czasów w otwarciu serc na życie bez kresu oraz w przyjęciu na nowo Ewangelii Chrystusa, Dobrej Nowiny; Ewangelii, która jest wciąż nowa, która wciąż czeka na odkrycie i urzeczywistnienie.

Po niewypowiedzianych doświadczeniach roku 2000 możemy stwierdzić, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa pokazuje, iż wbrew pesymistycznym ocenom chrześcijaństwo ukazuje swój dynamizm, młodość i uniwersalne wartości, jakie ma...

...do zaoferowania światu. Jest to dla nas nie tylko powód do radości, ale i wezwanie do umocnienia wiary, do nadziei; wezwanie do działania na miarę naszej wiary! Żywa pozostaje prośba Papieża: Wzywam z kolei cały lud chrześcijański, by wielkodusznie odpowiedział – każdy według własnego powołania – na powszechne wezwanie do świętości i działalności misyjnej poprzez radosne życie wiarą i konsekwentne świadczenie o niej w wielorakich sytuacjach życiowych. Odpowiedzią na to wezwanie jest między innymi pogłębienie duchowości misyjnej, co też pragniemy uczynić na łamach naszego pisma poprzez kolejne przybliżenie postaci niekonwencjonalnego apostoła – świętego Wincentego Pallottiego.

Święci jednakże to nie tylko świetlane wzory wspaniałego życia poświęconego Bogu i innym ludziom osadzone w zamierzchłej przeszłości, lecz przede wszystkim inspiracja do działania dla tych, którzy się poświęcili w sposób szczególny głoszeniu Ewangelii na krańcach świata, i którzy również wykorzystują „niekonwencjonalne” sposoby jej przekazywania. Relacje z działalności ks. Rykały i ks. Rudeckiego oraz rozmowa z panią dr Błeńską są tego namacalnym dowodem.

Pragnieniem Papieża w trzecim tysiącleciu jest zaangażowanie każdego z nas w misyjną działalność Kościoła we wszystkich jej aspektach: Niech wierzący wniosą swój materialny wkład w dzieło misyjne i czują się zaangażowani w sposób osobisty w promocję i rozwój powołań misyjnych. Stąd pojawia się w „Horyzontach” nowy dział – Pomoc misjonarzowi w potrzebie. Mamy nadzieję, że dzięki niemu dana nam zostaje możliwość włączenia się w ewangelizację również w jej wymiarze czysto ludzkim i materialnym.
Przez Chrystusa, jedyną świętą bramę do Ojca (...) wchodzimy w nowe tysiąclecie, zakotwiczeni w Jego zbawczym Słowie. Rozpalone zostają na nowo lampy wiary... Aby płonęły one pełnym światłem, przyszłość która nas czeka zawierzamy Tej, która „nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” – Maryi – Gwieździe nowej ewangelizacji.

Ks. Adam Golec SAC