Litania do Matki Bożej za misjonarzy
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, która przez zgodę na przyjęcie Słowa Bożego sprowadziłaś Boga na świat, módl się za nami.
Święta Maryjo, która nosiłaś Boga w łonie swoim, aby spełniła się odwieczna wola Najwyższego, módl się za nami.
Święta Maryjo, która Dziecię porodziłaś – Wcielonego Boga, aby ludzi nauczał żyć i cierpieć, módl się za nami.
Święta Maryjo, któraś Jezusa do świątyni niosła, aby Go Bogu Ojcu ofiarować, módl się za nami.
Święta Maryjo, która...
... w trwodze i boleści szukałaś Dziecka w czasie pielgrzymki, módl się za nami.
Święta Maryjo, która całe życie troszczyłaś się o Słowo Boże – Syna Twego, ofiarowując Go ludziom, módl się za nami.
Święta Maryjo, którą Jezus dał za Matkę umiłowanemu uczniowi, a przez niego każdemu człowiekowi, módl się za nami.
Święta Maryjo, która ludzi umiłowałaś i nieustannie orędujesz za nimi u Boga, módl się za nami.
Święta Maryjo, którą ludzie gorąco ukochali i nieustanną cześć Jej oddają, módl się za nami.
Święta Maryjo, która ludziom nieustannie służyłaś za swego życia ziemskiego, jak i teraz to czynisz w królestwie Bożym, módl się za nami.
Święta Maryjo, którą naśladując, wielu ludzi poświęciło swoje życie Bogu, aby Mu wiernie służyć aż do śmierci, módl się za nami.
Święta Maryjo, którą naśladując wielu poświęciło się ofiarnej pracy dla ludzi, aby przez służbę bliźnim uczyć ich miłowania Boga, módl się za nami.
Święta Maryjo, w którą wielu ludzi zapatrzonych wyrzekło się wszystkiego, aby po całej ziemi głosić słowo Boże, módl się za nami.
Święta Maryjo, której wspomożenia i orędownictwa u Pana misjonarze nieustannie potrzebują i o nie proszą, módl się za nami.
Święta Maryjo, której cześć i miłość macierzyńską wszczepiają w serca wszystkich ludzi, módl się za nami.
Święta Maryjo, której macierzyńskiej opieki i pomocy często w godzinach trudów, niepowodzeń i załamań pragną i potrzebują, módl się za nami.
Święta Maryjo, przy której pomocy przez swoją pracę dla Pana misjonarze rozszerzają Kościół Boży na całą ziemię, módl się za nami.
Święta Maryjo, w którą wpatrzeni chętnie znoszą samotność, niepewność, nieporozumienie, ryzyko utraty życia i wszelkie trudy, pracując dla Chrystusa, módl się za nami.
Święta Maryjo, w której macierzyńską opiekę oddają ludy, dla nich pracując, módl się za nami.
Święta Maryjo, której matczynemu sercu powierzają każdego człowieka, abyś go prowadziła przez życie do królestwa Syna swego, módl się za nami.
Święta Maryjo, z którą każdy misjonarz czuwa nad życiem Kościoła w swojej placówce, módl się za nami.
Święta Maryjo, która wspierasz ich swoją nieustanną pomocą, módl się za nami.
Święta Maryjo, któraś ich umiłowała, błogosław im i módl się za nimi.

Maryjo, pierwsza Misjonarko, wspomagaj misjonarzy!
Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji, prowadź ich drogami Kościoła!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W: Błogosławione łono Maryi Dziewicy.
O: Które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

Módlmy się:
Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów trwających na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa; daj, abyśmy za jej wstawiennictwem wiernie służyli Twojemu majestatowi i chwałę imienia Twego rozszerzali słowem i przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszechmogący i wieczny Boże, nasz najlepszy Ojcze, prosimy Cię, by wszystkie narody poznały Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, i w Jezusie Chrystusie uznały jedynego Zbawiciela świata. Obdarz łaską zdrowia i potrzebnymi siłami misjonarki i misjonarzy, aby mogli bez przeszkód głosić Dobrą Nowinę wszystkim ludziom i świadczyć o Twojej miłości.

Czuwaj nad tymi, których posłałeś na krańce ziemi, by tam byli rybakami ludzi. Umocnij ich wiarę, nadzieję i miłość. Błogosław ich trudom apostolskim. Amen.

Panie, czuwaj nad tymi, których posłałeś na krańce ziemi, by tam byli rybakami ludzi. Umocnij ich wiarę, nadzieję i miłość. Błogosław ich trudom apostolskim. Amen.

125 litanii maryjnych.
Wybór i opracowanie Janusz Kumala MIC
Rys. Anna Mierzwa-Mieleszko