Pie¶ń słoneczna ¶w. Franciszka (fragment)
Pochwalony b±dĽ, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie ¶wiecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A przez swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!


Panie, b±dĽ pochwalony
Przez naszego brata księżyc
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłe¶ w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, b±dĽ pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, b±dĽ pochwalony
Przez nasz± siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna
I pokorna, i cenna, i czysta.