Pomoc w odnowieniu świątyni w Tartakowie na Ukrainie
PROSIMY O POMOC W ODNOWIENIU ŚWIĄTYNI W M.TARTAKÓW, ARCHIDIECEZJA LWOWSKA - UKRAINA

Krótka historia parafii:

9 kilometrów na wschód od Sokala (ok.80 km. od Lwowa) leży malownicza miejscowość Tartaków, często opisywana przez historyków w XIX wieku.

Pierwsze wzmianki o Tartakowie pochodzą z 1415 r. W 1487 r. zbudowano drewniany kościół. W mieście znajdują się też piękny pałac oraz park.

W 1603 r. z dotacji rodziny Trzcińskich zbudowano murowany jednonawowy kościół w stylu romańskim...
... z dwiema wieżami nad częścią chórową, a także wieżą sygnaturką. W takim stanie kościół przetrwał do 1900 r., kiedy staraniem proboszcza Michała Lewartowskiego, przy finansowym wsparciu Zbigniewa Lanckorońskiego, świątynię powiększono.

Od drugiej polowy XVIII w. aż do końca XIX w. opisano w księdze „Liber memorabilium kościoła tartakowskiego” 407 cudownych wydarzeń i łask nadprzyrodzonych, które otrzymali wierni w tym SANKTUARIUM za pośrednictwem Matki Bożej Tartakowskiej UZDROWICIELKI CHORYCH.

Od 1944 r. władze komunistyczne zamieniły świątynię na kołchozowy magazyn zboża, a Cudowny Obraz siostry Służebniczki zabrały do Dębicy. Od 1961 r. obraz znajdował się w Krakowie, a od 1965 roku do dnia dzisiejszego znajduje się w parafii Łukawiec koło Lubaczowa.

W 1991 r., kiedy została na nowo zarejestrowana parafia rzymsko - katolicka w Tartakowie, wspólnota zaczęła starania o zwrot kościoła, ale dopiero w 2003 r. przekazano bardzo zniszczoną świątynię naszej parafii.

8 stycznia 2004r. w prywatnej kaplicy na Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił i ukoronował kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Tartakowskiej, a 15 maja 2004 r. Jego Eminencja ksiądz Kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski w obecności licznie zgromadzonych wiernych obu obrządków i gości z Polski dokonał w Tartakowie intronizacji tegoż obrazu.

Obecnie trwają prace związane z wymianą awaryjnego dachu, dlatego na różne sposoby staramy się szukać ofiarodawców i za każdą pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam pielgrzymów do Tartakowa!!!!!!
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM I OBIECUJĘ MODLITEWNĄ PAMIĘĆ!!!!

Z darem modlitwy
ks. Andrzej Mihułka, proboszcz parafii w m. Sokal i m. Tartaków