Z misją Bożego Miłosierdzia
Biskup ordynariusz diecezji Nezahualcoyotl Jose Maria Hernandez Gonzalez w 1994 r. odwiedził Polskę i przekazał pallotynom z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie dar Kościoła z Meksyku dla Kościoła w Polsce: figurę Jezusa Miłosiernego. Wspólnie z Prymasem Polski, ks. kard. Józefem Glempem, poświęcili kaplicę polową w Dolinie i umieszczoną w niej figurę.

Już wtedy ks. biskup myślał o zaproszeniu do pomocy polskich księży, mając na uwadze ich rolę w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego.

W 1997 r. biskup Jose Maria Hernandez Gonzalez sfinalizował zaproszenie polskich księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego do rozpoczęcia pracy w jego diecezji. Powierzył Stowarzyszeniu parafię św. Jana Chrzciciela w Tenango del Aire. Zamysłem ks. biskupa było również utworzenie przy tej parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Teren parafialny, otoczony znacznie zrujnowanym murem z lawy wulkanicznej, ruiny klasztoru, który trzeba wyremontować, by było gdzie mieszkać, kościół wymagający remontu – obiekty zabytkowe, teren zarośnięty – taką rzeczywistość...
... zastali pallotyni.

Jako pierwszy przyjechał tu w 1998 r. ks. Zbigniew Lewandowski SAC, który od 13 lat pełnił posługę misyjną w Brazylii, i zabrał się zaraz do pracy. Dołączył do niego po kilku miesiącach ks. Tadeusz Korbecki SAC, również misjonarz z Brazylii (twórca i budowniczy parafii Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro), a w 1999 r. ks. Adam Suszko SAC, młody kapłan z Polski.

Ks. Zbigniew wraz z ks. Tadeuszem rozpoczęli swoją pracę apostolską i głoszenie Bożego Miłosierdzia. Kult ten jednak był obcy wspólnocie parafialnej w Tenango, dlatego na początku nie było łatwo z dotarciem do ludzi. Wielu na początku odchodziło do sąsiednich parafii, tłumacząc, że nie rozumieją księży z Polski. Jednak księża się nie poddawali i podjęli pracę, z wolą biskupa, również w innych parafiach, jak Chalco, Nezahualcoyotl, Ixtapaluca.

Dzięki ich pracy zrodziła się grupa Misjonarzy Bożego Miłosierdzia – tworzą ją osoby, które przyjęły przesłanie o Bożym Miłosierdziu i zobowiązały się pomagać księżom z Polski w rozpowszechnianiu przesłania o Bożym Miłosierdziu. Przygotowani przez nich i za pozwoleniem swoich proboszczów rozpoczęli w swoich wspólnotach chodzić od domu do domu, aby przekazywać przesłanie o Bożym Miłosierdziu. Dzięki tej grupie i pracy księży 7 kwietnia 2002 r. biskup Jose Maria Hernandez Gonzalez przy parafii św. Jana Chrzciciela ustanowił Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Dzięki temu możliwe było zorganizowanie pierwszego Święta Bożego Miłosierdzia. Na kolejne z roku na rok przyjeżdżało coraz więcej ludzi. Na pewno przyczyniło się też do tego wystąpienie ks. Zbyszka w telewizji.

W 2001 r. do pracy w Mexico dojechało kolejnych dwóch księży: ks. Piotr Gabryś SAC i ks. Zbigniew Zięba SAC, którzy nie mogli zamieszkać we wspólnocie w Tenango, gdyż część mieszkalna klasztoru jeszcze nie została odbudowana.

Zostali skierowani do parafii diecezjalnych, gdzie uczyli się języka i pomagali miejscowym księżom.

W 2003 r. ks. Lewandowski powrócił do pracy w Brazylii, a na jego miejsce proboszczem został mianowany ks. Piotr Gabryś. Do Polski wyjechał ks. Adam Suszko.

W tym samym roku dekretem Jana Pawła II z diecezji Nezahualcoyotl została wyodrębniona nowa diecezja Valle de Chalco, której biskupem został Luis Artemio Flores Calzada. Parafia św. Jana Chrzciciela i sanktuarium znalazły się w granicach nowej diecezji.

Nowy biskup okazywał dużo sympatii dla księży z Polski, dla naszej parafii i sanktuarium. Był częstym gościem w Tenango, co roku uczestniczył w Święcie Bożego Miłosierdzia i innych świętach parafialnych. Jednak w maju 2012 r., co było wielkim zaskoczeniem i wielką stratą dla naszej diecezji, został mianowany biskupem diecezji Tepic.

Wobec rosnącej liczby czcicieli Miłosierdzia Bożego w 2004 r. ks. Piotr zdecydował się na zorganizowanie Święta Bożego Miłosierdzia na terenie przeznaczonym pod budowę kaplicy Bożego Miłosierdzia. W tymże roku dzięki pracy księży i misjonarzy Miłosierdzia Bożego w święcie uczestniczyło ok. 3000 osób, które przyjechały prosić o potrzebne łaski dla swoich rodzin.

We wrześniu 2004 r. do wspólnoty dołączył ks. Bartłomiej Pałys, który został przydzielony do pracy w parafii Nuestra Senora de la Candelaria w mieście Nezahualcoyotl.

W sierpniu 2006 r. przybył ks. Grzegorz Szmit SAC, który został wikariuszem w parafii Jana Chrzciciela w Tenango del Aire.

W styczniu 2008 r. ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że ks. Piotr Gabryś i ks. Zbigniew Zięba powracają do Polski.

Nowym proboszczem i rektorem sanktuarium został ks. Grzegorz Szmit, a ks. Bartłomiej Pałys został mianowany wikariuszem tejże parafii.

Z powodów zdrowotnych w tym samym roku do Polski musiał powrócić ks. Tadeusz Korbecki SAC.

Przyjechał jednak do nas br. Michał Szczygioł SAC.

Pomimo wszystkich zmian praca duszpasterska jest systematycznie kontynuowana, a przesłanie o Bożym Miłosierdziu dociera do coraz większego grona ludzi.

Praca księży pallotynów w Tenango del Aire to nie tylko praca duszpasterska. Od samego początku musieli się zmagać z odbudową kościoła i prawie w całości zniszczonego klasztoru z XVI w., który został im powierzony przez biskupa Jose Maria Hernandez Gonzalez.
Dzięki ciężkiej pracy i pomocy ludzi dobrej woli udało się odbudować klasztor.

W 2008 r. została również złożona prośba do Instytutu Antropologii i Historii o rozpoczęcie remontu kościoła parafialnego.
Po 2 latach walki w końcu udało się uzyskać potrzebne pozwolenia i dzięki temu do dnia dzisiejszego zostało wykonane 50% prac.

Dla pogłębienia wiedzy na temat Bożego Miłosierdzia ks. rektor Grzegorz Szmit w 2010 r. rozpoczął przy sanktuarium organizowanie kongresów poświęconych kultowi.

Pierwszy kongres był pod hasłem „Jezu Ufam Tobie” i został zakończony Świętem Miłosierdzia Bożego, w którym uczestniczyli nuncjusz apostolski w Meksyku Christophe Pierre, ks. Eugenio Lira Rugarcia – dyrektor Centrum Miłosierdzia Bożego w Puebli, bp Luis Artemio Flores Calzada i ok. 13000 osób z różnych diecezji i stanów Meksyku.

Drugi kongres odbył się 2 października 2011 pod hasłem „Bóg Ojciec bogaty w Miłosierdzie”. W czasie tego kongresu został również zaprezentowany pierwszy numer „Apostoła Miłosierdzia Bożego”.

W tym roku w czasie Święta Bożego Miłosierdzia mogliśmy się cieszyć ponownie obecnością nuncjusza apostolskiego w Meksyku Christophe Pierre i naszego biskupa Luis Artemio Flores Calzada, którzy dokonali intronizacji relikwii pierwszego stopnia bł. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki w naszym kościele.

W święcie uczestniczyło już ok. 15000 pielgrzymów.

Co roku cieszymy się coraz większą liczbą pielgrzymów. Świadczy to, że dzięki pracy tutejszych księży i misjonarzy miłosierdzia Bożego przesłanie o Bożym Miłosierdziu dociera do coraz większego grona wiernych.

Ana Elizabeth Espinosa Hernandez
Tłum. ks. Grzegorz Szmit SAC