ŚW. WINCENTY PALLOTTI O BOGU
Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim. Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz.

Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich uszczęśliwić w wieczności. Pragnieniem Jego jest wszystkich zbawić i oświecić światłem prawdy Bożej (…). Do tego celu zmierzają Jego łaski i dzieła Jego Opatrzności. Święty Dionizy Areopagita powiada, że ze wszystkich dostojnych, szlachetnych i świętych dzieł Boskich, najświętszym, najszlachetniejszym, najdostojniejszym i najbardziej Boskim dziełem jest współpraca z zamiarami, wolą i miłościwymi pragnieniami Boga, mającymi na względzie zbawienie ludzi

O mój Boże! To prawda, że nie znam Ciebie tak, jak powinienem Cię znać; bo gdybym Cię znał, tobym Cię miłował, byłbym zupełnie od świata oderwany, byłbym całkowicie Twój (…). Owszem, gdybym Cię dobrze znał, żyłbym całkowicie dla Ciebie, zajęty całkowicie popieraniem spraw Twej większej chwały i większego uświęcenia wszystkich dusz.

O Boże mój, Ty jesteś wieczny, nieskończony, nieograniczony i niepojęty! A zatem jest prawdą wiary, że dusza moja, będąc..

... .żywym obrazem Twoim, jest również żywym obrazem tego, co wieczne, nieskończone, niezmierzone i niepojęte. Jednakże, o Boże mój, jesteś trojaki w Osobach, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzyć zatem należy, że dusza moja jest żywym obrazem Twoim, Ojcze, Synu i Duchu Święty.

W każdym momencie jestem tego pewien, że Bóg wszystko we mnie przemienia w całego, odwiecznego, nieskończonego, niezmiernego, nieogarnionego – samego siebie.

Boże mój (…), daruj, że dla większej dosadności ośmielam się to powiedzieć – Ty oszalałeś wobec mnie z miłości i miłosierdzia! (…) Przyjdźcie, o Aniołowie i Święci i wszystkie stworzenia wszechświata, przyjdźcie uwielbiać nieskończoną Miłość, która oszalała z miłości.

Boże mój, miłość prowadzi Cię do kroków szalonych, lecz niesłychany nadmiar Twej do mnie miłości jest nieporównywalnie większy od wszystkich razem wziętych nadmiarów wobec innych stworzeń przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych (…). Jedno pociesza mnie w Twoim wciąż dawnym, a zawsze nowym „szaleństwie” ujawniającym się we wszystkich chwilach mego życia, a mianowicie, że za to Twoje „szaleństwo” przez całą wieczność wielbiona będzie nieskończona Twa miłość tak bezgranicznie dla mnie miłosierna.

Wiara – święta Wiara, to najlepsze lekarstwo na wszystko. Chodzi jednak o tę prawdziwą Wiarę ożywianą Miłością. Dlatego żyj Wiarą, ale wiarą żywą, i nie lękaj się niczego. Bo kto z Bogiem, zawsze ma się dobrze!

Bóg wynagrodzi wszystkie twoje miłosierne wysiłki, a zwłaszcza to twoje doskonałe usposobienie serca, które przynagla cię do pragnienia czynienia wciąż więcej. Proszę, nie zapominaj przy tym, że Bóg zadowala się tym, że robisz to, co możesz.
Nie bój się, ponieważ Bóg wspomoże wszystko, jeśli my uczynimy wszystko z głębokim przekonaniem, że bez Niego nic nie możemy.

Zachwyca mnie mój Bóg!
Nie rozum, lecz Bóg;
nie wola, lecz Bóg;
nie dusza, lecz Bóg;
nie słuch mój, lecz Bóg;
nie smak mój, lecz Bóg;
nie tchnienie, lecz Bóg;
nie czucie, lecz Bóg!
Nie serce, lecz Bóg;
nie ciało, lecz Bóg!
Nie szaty, lecz Bóg;
nie spoczynek, lecz Bóg;
nie bogactwo, lecz Bóg;
nie honory, lecz Bóg!
Bóg zawsze i
we wszystkim,
mój Bóg.