II Semana de la familia - II Tydzień Rodziny
W odpowiedzi na zlecenie kurii biskupiej już po raz drugi zorganizowaliśmy w naszej parafii w Tenango del Aire Tydzień Rodziny. Tym razem temat przewodni brzmiał: Rodzina Kształtuje Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie – prowadzi świat do życia w sprawiedliwości i pokoju.

Przez pięć dni spotykaliśmy się w naszej świątyni parafialnej już o godz. 18.00, aby wspólnie wziąć udział w Mszy św. roratniej, a zaraz po niej wysłuchać konferencji na wyżej wymieniony temat. Zakończeniem każdego spotkania była Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Temat główny został podzielony na kilka podtematów związanych z rodziną, jej nadziejami, problemami i troskami oraz zagrożeniami dzisiejszych czasów, przeciwko świętej instytucji jaką jest rodzina.

Każdego dnia podejmowaliśmy również niezwykle bolesne zagadnienie, jakim jest przemoc w rodzinie. Przemoc, która dotyka zdecydowaną większość rodzin. Jakiś czas temu, gdy oglądałem meksykańską telewizję, natknąłem się na program, w którym podjęto temat ogromu Violenci – Przemocy w rodzinie i zaprezentowano statystykę, która poraziła mnie do głębi. Przedstawiono, że w co 8 na 10 rodzin, gdzie stwierdzono przemoc wobec współmałżonka, dotyka ona również dzieci. Najczęstszymi...
... powodami są: alkohol, narkotyki, niedojrzałość psychofizyczna (szczególnie dotyczy to nastolatków, którzy, z wiadomo jakich powodów, stali się nieświadomie rodzicami). Wynika to też często z kultury machismo (w której mężczyzna pełni rolę alfy i omegi) .

W zorganizowaniu tego tygodnia, a także w wygłoszeniu konferencji pomogli nam członkowie naszej parafialnej grupy rodzin „La Sagrada Familia” – „Święta Rodzina” oraz panie katechetki.

Ten szczególny czas rozpoczął ks. Bartek wprowadzając uczestników tych dni w temat główny i otwierając cykl konferencji tematem z wysokiego „C” –„ Moja przemoc przemocą w rodzinie”.
W kolejne dni byli zaangażowani członkowie grupy rodzin i katechetki.

Ostatniego dnia mnie dane było przygotować i wygłosić konferencję na temat szalenie trudny, bolesny i niewygodny, jakim jest „Wychowanie i odpowiedzialność społeczna w świetle aborcji” – TO ZAGADNIENIE RÓWNIEŻ DOTYCZY PRZEMOCY, TYLE TYLKO, ŻE WOBEC TYCH NAJBARDZIEJ BEZBRONNYCH. W języku hiszpańskim czasownik abortar znaczy dokładnie poronienie lub przerwać (usunąć ) ciążę. Jednak również i tu znaczenie tego słowa jest mocno wypaczone przez media, polityków i całą kampanię śmierci, która nawołuje w imię „lepszego życia” do aborcji – ZABIJANIA życia ludzkiego w jego zaraniu, jego początkach.

W Dystrykcie Federalnym tj. w stolicy, taki proceder jest zalegalizowany, co więcej, myśli się nawet o aborcji na koszt państwa, wszystko po to, aby Vivir Mejor, żyło się lepiej. Swego czasu w TV meksykańskiej można było znaleźć reklamy zachęcające do kontroli urodzeń w rodzinie, tak by było łatwiej utrzymać te dzieci, które już się ma.
Natychmiast przyszło mi na myśl, że jeśli już sie przydarzyło „Dziecko” to taki problem można usunąć w jednej z klinik w Dystrykcie Federalnym. Dla zastraszająco dużej liczby ludzi mniej dzieci kojarzy się coraz częściej z mniejszym problem z utrzymaniem, wychowaniem, co w efekcie powinno wpływać na polepszenie własnego życia..

Moją konferencję oparłem na trzech etapach. Pierwsze dwa były wprowadzeniem w zagadnienie. Wykorzystałem do tego także prezentacje video. Ostatni, trzeci, etap był przedstawieniem prezentacji z internetu pod tytułem „Poema del Aborto” – z mej strony zachęcam wszystkich do obejrzenia tego materiału, naprawdę warto.
Można go znaleźć też w języku polskim.

Kontynuując, poprosiłem jednego z rodziców o pomoc. Zgłosił się chętnie ojciec jednego z dzieciaków z katechizacji. W Meksyku każda rodzina, ba... każdy Meksykanin, posiada figurę Dzieciątka Jezus, którą się tu darzy wielką czcią i miłością.
Jeszcze wcześniej, na samym początku konferencji, wraz z naszym zakrystianinem wnieśliśmy na środek kościoła ogromną beczkę, służącą na terenie przyparafialnym jako śmietnik. Kiedy już przyszedł mój ochotnik poprosiłem go o wyjaśnienie co to za figurka i jak wiele ona dla niego znaczy. Po jego objaśnieniu zapytałem, czy ma w sobie siłę, wyrzucić w tej chwili Jezuska do śmieci do kubła na środku świątyni. Odpowiedź była stanowcza: NIE!, a ja na to DLACZEGO?, a on na to, bo ono jest kochane, jest Bogiem.
Ta odpowiedź mnie poruszyła, bo wyszła z ust męża i ojca rodziny, którego świadectwo wiary i miłości wobec Boga i jego żony oraz dzieci widzę. Jeszcze na koniec zapytałem go, o jego dzieci - czy też są tak ważne dla niego jak ta figurka? Odpowiedział, że ONE SĄ MIŁOŚCIĄ.
Wspaniałe świadectwo! Po tej odpowiedzi zwróciłem się do zebranych z zapytaniem, Wytłumaczcie mi więc, dlaczego tak wiele dzieci ginie w klinikach zagłady niewinnej miłości, kiedy w tym narodzie każdy kocha Jezusa, a może dla wielu to tylko zwykła figurka?

To był wspaniały czas, dany nam od Boga!
W tegorocznym Tygodniu Rodziny wzięło udział wielu parafian i dzieci. Co cieszy najbardziej - przychodziły całe rodziny. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe do naszego kalendarza duszpasterskiego, bo przecież „RODZINA JEST NADZIEJĄ KOŚCIOŁA”.

Hno. Miguel Szczygioł SAC