Dzień św. Wincentego Pallottiego w Amazonii
Św. Wincenty Pallotti jest znany również w amazońskiej puszczy – za sprawą pallotyńskich misjonarzy. W pallotyńskich parafiach w Manaus i Novo Airão jego święto było celebrowane z entuzjazmem i radością.

W parafii Matki Bożej Chwalebnej w Manaus ksiądz Stanisław Krajewski SAC wraz z członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego przygotował wystawę o życiu i dziele św. Wincentego Pallottiego, zatytułowaną „Od niczego do nieskończoności”. Można było ją oglądać od 16 stycznia.

Trzy dni poprzedzające liturgiczne wspomnienie naszego Założyciela były poświęcone na bezpośrednie przygotowanie parafii do święta. Od 19 do 21 stycznia ks. Stanisław przedstawiał życie, duchowość oraz charyzmat Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

22 stycznia był dniem wielkiej radości dla wszystkich nas. Mimo silnego deszczu nasze serca pełne były słońca. Już z samego rana czekała na nas miła... ... niespodzianka. Miejscowy dziennik „A Critica” w dziale poświęconym świętym każdego dnia zaprezentował portret i postać św. Wincentego Pallottiego.

Wieczorem rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dar życia, nauczania i dzieła pozostawionego przez Pallottiego. Kościół był pełen. Członkowie ZAK z Manaus, dzieci z grupy Matki Bożej Miłości, które wzrastają poznając duchowość pallotyński, oraz wierni związani z parafią przybyli, aby oddać hołd św. Wincentemu.

Podczas procesji na wejście dzieci wniosły figurkę św. Wincentego i obraz Królowej Apostołów. Ks. Stanisław wszedł z relikwiami świętego. Msza była koncelebrowana przez ks. Jarosława Piaseckiego, misjonarza z diecezji włocławskiej, który pracuje w Manaus, oraz ks. Artura Karbowego SAC. Podczas Mszy św. zespół „Imbaúba”, który łączy tradycyjną muzykę mieszkańców Amazonii z duchowością katolicką zagrał utwory z „Mszy Amazońskiej”. Tradycyjne instrumenty, używane przez zespół, wprowadziły wszystkich w nastrój skupienia i radości.

Podczas homilii ks. Stanisław przedstawił św. Wincentego jako człowieka głębokiego życia modlitewnego, u którego człowiek zawsze był na pierwszym miejscu i który był w stanie zmobilizować mieszkańców Rzymu, aby stali się apostołami Przedwiecznego Ojca w celu ożywienia wiary i rozpalenia miłości.
Podczas procesji z darami przyniesiono owoce amazońskiej ziemi jako podziękowanie Bogu za dzieło św. Wincentego Pallottiego w tym zakątku Ziemi.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do salonu parafialnego, aby obejrzeć wystawę „Od niczego do nieskończoności”.

W Novo Airão dzień św. Wincentego Pallottiego celebrowany był w niedzielę 24 stycznia. Podczas wszystkich Mszy św. ks. Artur Karbowy SAC przedstawiał parafianom postać i duchowość Świętego.

Podczas Mszy św. odczytano „Apel do ludu” napisany przez Pallottiego w 1835 roku, w którym wszyscy ochrzczeni zostali wezwani do podjęcia trudu stania się apostołem, aby przyczynić się do zbawienia bliźniego. Każdy kto uczestniczył we Mszy św. zabrał do domu obraz Królowej Apostołów, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby głosić Ewangelię.

Ks. Artur Karbowy SAC