Nowa kaplica w Novo Airăo

W ostatnich latach Novo Airão przeżywa stały rozwój. Wiele osób opuszcza domy wzdłuż brzegu Rio Negro z powodu tworzenia parku narodowego, inni migrują szukając lepszego życia. W efekcie istniejące dzielnice rozrastają się i powstają nowe. Niestety w ślad za tym nie idzie rozwój gospodarczy miasteczka, więc nowe dzielnice to obraz prawdziwej biedy, drewnianych szop, dumnie nazywanych domami, w których mieszkają wielodzietne rodziny.

W Novo Airão posługą duszpasterską obejmujemy wszystkich mieszkańców miasteczka. W tym celu oprócz kościoła parafialnego funkcjonują jeszcze dwie kaplice. Jednak na istniejące potrzeby jest to niewiele.
Od dawna istniał pomysł wybudowania kaplicy w dzielnicy Chico. Jest to dzielnica położona bardzo blisko naszego domu, ale dojazd do niej jest utrudniony, gdyż igarape (okresowa rzeka) przez większą część roku uniemożliwia najkrótsze dotarcie do tej dzielnicy. Wyjściem jest kilkukilometrowy objazd, a to dla mieszkańców dzielnicy stanowi sporą przeszkodę, by dotrzeć do kościoła. Mimo wielkiej chęci wybudowania kaplicy właśnie w tej dzielnicy skromne fundusze nie pozwalały na realizację tej idei. Msza św. była odprawiana w domach mieszkańców.

Wszystko zmieniło się z dnia na dzień, a właściwie powinno się powiedzieć z miesiąca na miesiąc. Po raz kolejny mogłem się przekonać, że Pan Bóg ma różne sposoby, żeby dotrzeć do ludzi.
Przed dwoma miesiącami ...

... na rozmowę przyszedł jeden z nowych mieszkańców Novo Airão, który przeprowadził się do Amazonii z dalekiego Sao Paulo. Pan Krzysztof przyszedł prosić o modlitwę w intencji jego młodszego brata, który był pilotem samolotu i przed miesiącem zginął w wypadku samochodowym. Oczywiście jeszcze tego samego dnia została odprawiona Msza św. w intencji tragicznie zmarłego Michała i pan Krzysztof z „taką lekka dozą nieśmiałości” przedstawił prośbę rodziny. Otóż jego rodzina, aby utrwalić pamięć najmłodszego syna chciałaby wybudować kaplicę w dzielnicy Chico.

Z ogromną radością rozpoczęły się przygotowania i budowa kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej z Loreto. Patronka lotników została wybrana na patronkę kaplicy właśnie ze względu na zawód śp. Michała. Mimo usilnych starań nie udało się otworzyć nowej kaplicy 10 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Loreto. Jednak 19 grudnia z ogromną radością mieszkańcy Chico uczestniczyli w poświęceniu kaplicy i Mszy św. Poświęcenia kaplicy dokonał proboszcz parafii, ks. Artur Karbowy SAC. On też przewodniczył Mszy św. Mimo że nikt z mieszkańców Chico nigdy nie latał samolotem wszyscy z zainteresowaniem przyglądali się wystrojowi kaplicy.

Nie tylko figura Matki Bożej z Loreto przypomina o powiązaniu z lotnictwem. Zdjęcie pilota - św. Michała w kabinie samolotu, miniatura samolotu, pagony lotnicze oraz ołtarz wykonany w formie wieży kontroli lotu przypomina nam o lotniczych „powiązaniach” kaplicy.

Podczas Mszy św. ks. Artur przedstawił zgromadzonym historię Matki Bożej z Loreto. Jak podaje tradycja, w XIII wieku dom z Nazaretu, w którym anioł pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem, został przeniesiony do Loreto. Święty Dom był prawdopodobnie przywieziony z Nazaretu do Włoch, na terytorium Recanati, blisko portu w lesie loretańskim. Mieszkanie Maryi składało się z groty wykutej w skale i z pomieszczenia otoczonego trzema ścianami, znajdującego się przed wejściem do groty. To właśnie te trzy ściany tworzą Święty Dom i są obiektem kultu.

My mamy nadzieję, że nowa kaplica Matki Bożej z Loreto stanie się prawdziwym domem modlitwy w którym mieszkańcy Chico zawsze będą mogli powierzyć Bogu swoje radości, smutki, nadzieje i pragnienia.

Ks. Artur Karbowy SAC