Święty Wincenty Pallotti - praktykować święte życie
Zaraz po przebudzeniu oraz w ciągu dnia niech wszyscy czynią znak krzyża i odnawiają ufność w Bogu, aby zostali umocnieni potęgą Ojca, uświęceni mądrością Syna i miłością Ducha Świętego.
Czynności swe będę wykonywał w taki sposób, aby wskutek nadmiernego pośpiechu nie było zbytniego rozproszenia.
Prawdziwa doskonałość nie polega na pielęgnowaniu świętych idei i pragnień, ale na stałym praktykowaniu świętego życia.
...

Wykorzystam każdą, nawet najmniejszą i najmniej ważną chwilę, aby czynić dobro. Będę prosił Boga, aby każda moja czynność jaśniała wielką świętością i doskonałością.Rywalizujcie z sobą o to, kto najbardziej kocha Boga. Dbajcie o to, aby inni nie prześcignęli was w dobrych czynach i w miłości.
Czy się jest prześladowanym, czy znajduje się w morzu udręczeń, trzeba się zawsze cieszyć i dziękować Bogu oraz być pewnym opieki nieba.
Przyjdźcie, wszystkie narody, spieszcie z wyrazami podziwu i dziękczynienia, błogosławcie i adorujcie mojego i waszego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, mojego i Waszego Ojca, Ojca Miłosierdzia.
Bóg może uczynić o wiele więcej niż to, o co możemy go prosić lub co możemy sobie wyobrazić. Należy jednak czynić to, co jest w naszej mocy.Ilustracje: G. Conti