Pole Pasterzy - odnaleźć swą wartość i godność
Pole Pasterzy odnajdziemy około 2 km na wschód od Groty Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. To miejsce, w którym aniołowie objawili, pasącym swe trzody pasterzom radosną nowinę. Wydarzenie to opisuje św. Łukasz w drugim rozdziale swojej Ewangelii.

Dawniej była to jedynie dolina z pobliżu Betlejem. W IV wieku pątniczka Eugenia widziała tu już wielki ogród otoczony murem, a w nim monastyr, rozbudowany następnie w VI w. Zniszczony przez Persów w 64 r. nigdy więcej nie został odbudowany. W 1954 r. zbudowano tu małą świątynię, której architekt, Włoch Antonio Berluzzi, nadał kształt namiotu pasterskiego.

Najcenniejsze są jednak groty. Mimo, że dziś są kaplicami, zachowały wiele ze swego pierwotnego wyglądu. Wchodząc do nich, tak niewiele potrzeba, żeby poczuć się przesuniętym w czasie do owej pamiętnej nocy sprzed 2 tysięcy lat.

Oto śpiący pasterze nagle przebudzeni i przerażeni widokiem anioła Pańskiego. „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu.” Oglądają mnóstwo zastępów niebieskich wielbiących Boga. Zgodnie z poleceniem udają się do Betlejem, gdzie wszyscy dziwią się temu, co im pasterze opowiadają.

Słuchający dziwią się. Zaskoczeniem jest nie tylko treść orędzia, ale i jego adresat. Przecież...

...aniołowie przemówili do pasterzy. Porządnym żydom trudno było w to uwierzyć. Przecież potężny Bóg powinien się bardziej szanować. Pasterze byli marginesem społeczeństwa. Jedynie pastuchami. To warstwa, od której niżej w społecznej drabince są już chyba tylko kryminaliści. Z takimi porządnemu człowiekowi nawet nie godzi się rozmawiać. Trudno więc uwierzyć, że Bóg posłał swych posłańców właśnie do pasterzy. Do tych, którzy żyją z dala od normalności, którzy w oczach wielu są przekreśleni.

Oto wielkość Boga, który daje szansę każdemu.
Bóg nie pogardza żadnym człowiekiem. Jego Syn przychodzi na ziemię do wszystkich. To dopiero ogromna radość Pola Pasterzy. Bóg daje szansę każdemu – nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Dla Boga nikt z nas nie jest zbyt małej wartości.

Miejsce, które kiedyś było pustą doliną w pobliżu Betlejem, dziś jest niemal wchłonięte przez to rozrośnięte prawie 40-tysięczne miasto. To tutaj możesz odkryć na nowo tę wielką prawdę o wartości każdego z nas. Możesz odkryć, że także Ty jesteś ważny dla Boga. On tobą nie pogardza, choćbyś w oczach wielu ludzi był odrzuconym. Dla Niego nigdy nie jesteś zbyt małej wartości.
Dlatego tym bardziej nie pogardzaj sam sobą, nie poddawaj się rozpaczy.

Zwiastowane przez aniołów narodzenie Jezusa jest ogromną szansą także dla Ciebie. Razem z Nim odnajdziesz swą wartość i godność. Razem z Nim odnajdziesz pokój, radość i szczęście. Będziesz w końcu naprawdę sobą.

Nie wolno Ci zmarnować takiej szansy. Biegnij razem z pasterzami do Betlejem. Zaproś Jezusa do groty własnego serca. A Twoje życie na nowo nabierze sensu.

Ks. Piotr Nowicki SAC