Festa Nossa Senhora Das Navegantes
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Kościół czci również Matkę Boską, w Polsce popularnie nazywaną Matką Bożą Gromniczną.

W Kościele brazylijskim jednym z wezwań Matki Bożej jest Nossa Senhora das Navegantes – Matka Boża Żeglarzy. Pod tym tytułem Matka Boża jest czczona w pallotyńskiej parafii na jednej z favel w Rio de Janeiro, gdzie proboszczem jest ks. Adam Kowalik SAC. Parafia ta cieszy się niezbyt chlubną sławą – każdego dnia w dziennikach w Rio można przeczytać o walkach między bandytami i policją na favelach kompleksu Mare, gdzie właśnie znajduje się parafia. Święto patronki parafii to okazja do szczególnej modlitwy o pokój – dar Boży, który jest tak bardzo potrzebny parafianom księdza Adama.

Zgodnie z miejscową tradycją przez 9 dni, podczas Mszy świętych celebrowanych przez różnych księży, wierni prosili Matkę Bożą Żeglarzy o potrzebne łaski, szczególnie o łaskę pokoju. Niedziela stała się dniem całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Główne uroczystości przypadły... ...na dzień 2 lutego. Z powodu zamieszek na faveli tradycyjna procesja z figurką Matki Bożej została skrócona do minimum, jednak to nie umniejszyło modlitewnej gorliwości czcicieli Matki Bożej. Głównej Mszy świętej przewodniczył ks. Artur Karbowy SAC, a słowo Boże wygłosił ksiądz Jonasz – proboszcz parafii świętego Sebastiana w Rio de Janeiro.

Parafianie zostali zaproszeni do bezwzględnego zaufania Matce Boga i ludzi, Matce, która zna wszystkie nasze problemy i bardzo dobrze wie, jak z nimi sobie radzić, gdyż sama przeszła przez wiele ziemskich trosk, zawierzając Bogu przeciwności. Tylko zawierzając swoje życie Bogu, poprzez pośrednictwo Matki Bożej możemy osiągnąć upragniony pokój. Jako symboliczny wyraz oddania się Matce Bożej Żeglarzy podczas składania darów ofiarnych została wniesiona sieć rybacka oraz wiosła, poprzedzone przez świece oznaczające poddanie się całkowicie kierownictwu Maryi, tak samo jak statek na morzu kieruje się światłem latarni.

Tekst i zdjęcia: ks. Artur Karbowy SAC