Matka Życia

Ósmego września przypada w liturgicznym kalendarzu Kościoła święto Narodzenia Maryi, dokładnie w dziewięć miesięcy po święcie Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, ósmego grudnia.

Ustalając dni obu tych świąt, Kościół stosował się do naturalnego okresu oczekiwania urodzin dziecka. W ten szczególny sposób uczczone i uświęcone zostało dziewięć miesięcy rozwoju człowieka w ciele matki.

Dojrzewając w macierzyńskim łonie ludzkie życie, powstałe dzięki tajemniczemu współdziałaniu woli Bożej oraz życiodajnych sił mężczyzny i kobiety, jest od pierwszej chwili swego poczęcia dobrem godnym szczególnej ochrony.
Również sama matka, nosząca pod sercem poczęte i rozwijające się dziecko, zasługuje na najwyższy szacunek, na cześć i uznanie.

Dzisiaj właśnie, w dniu święta Narodzin Maryi, wzywam ze szczególną mocą do traktowania dziecka rozwijającego się w łonie matki jako pełnowartościowego człowieka, ... 

... do otaczania przyszłej matki szacunkiem, poważaniem i serdeczną opieką.
Mówcie „tak” ludzkiemu życiu we wszystkich jego fazach!

Słusznie występujecie w obronie środowiska naturalnego, roślin i zwierząt! Mówcie jednak bardziej jeszcze zdecydowanie „tak” ludzkiemu życiu, które w hierarchii stworzeń stoi ponad wszystkim, co istnieje w widzialnym świecie! Ratujcie nie narodzonego człowieka przed zagrożeniem ze strony człowieka już urodzonego, który rości sobie prawo do decydowania o życiu dziecka w łonie matki, do zabijania go!

Wielka radość, jaką my, wierzący, odczuwamy i jakiej dziś uroczyście dajemy wyraz z powodu narodzin Matki Bożej, stawia nam wszystkim wysokie wymagania: winniśmy się głęboko radować, kiedy w łonie matki poczyna się dziecko i kiedy ujrzy ono światłość świata. Nawet jeśli narodziny dziecka niosą czasem z sobą trudy, wyrzeczenia, ograniczenia i obciążenia, to musi ono zawsze czuć się akceptowane i bezpieczne dzięki miłości rodziców. (...)

Niech Maryja, Jutrzenka Zbawienia, która urodziła nam Chrystusa, Słońce Sprawiedliwości, przyczyni się swym macierzyńskim światłem do uzyskania jasnego spojrzenia, którego tak bardzo trzeba ludziom w dzisiejszym świecie.
Święto Jej Narodzin jest dla nas świętem życia.

Jan Paweł II, W obronie życia poczętego, Liechtenstein