Powołanie Drukuj Poleć znajomemu

Moje powołanie rozpoczęło się z chwilą kiedy skończyłem 18 lat. Przed tym czasem nawet nie pomyślałem, aby poświęcić moje życie w służbie Bogu i wstąpić do seminarium.

Pragnienie to przyszło podczas jednych z rekolekcji dla młodzieży. W ich trakcie po raz pierwszy poczułem bezpośrednio obecność Boga. To były długie godziny modlitwy, które zaowocowały poczuciem szczęśliwości i otwartości na Stwórcę. Było to prawdziwe spotkanie z Tym, Który zadeklarował swoją miłość względem mnie i wezwał mnie, abym podporządkował się Jego głosowi: „Pójdź za mną”.

Jezus zdobył moje serce i po tym spotkaniu nic już nie było takie sam jak do tej pory. Oddałem się całkowicie do dyspozycji Bogu. Po tych rekolekcjach odbyła się długa droga odkrywania powołania. Z pomocą przyjaciół, rodziny zdecydowałem wstąpić do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Doświadczyłem, że realizowanie woli Boga i poddanie się prowadzeniu drogą powołania czynni mnie szczęśliwym oraz powoduje, że mogę w pełni się realizować.

Z całą pewnością, mogę powiedzieć, że moi rodzice, którzy zawsze byli podporą w ważnych momentach mojego życia, widząc moją radość są szczęśliwi i modlą się, abym zawsze postępował zgodnie z wolą Bożą.

Kl. Veranil Lacerda Botelho Junior SAC
Tłum. i zdjęcie ks. Artur Karbowy SAC