Strona główna
Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu

Jak co roku świta poranek wielkanocny. Dzięki chrześcijaństwu świat dowiaduje się o wydarzeniu, które niegdyś wprawiło w zakłopotanie Jerozolimę, a niebawem cały świat.

Zakłopotanie trwające do dnia dzisiejszego u tych, którzy tamtego wydarzenia nie zdołali pojąć i przyjąć wiarą. Kilka wieków później św. Augustyn pisał, nie tylko do tych zakłopotanych - Naszą chrześcijańską wiarą jest zmartwychwstanie Chrystusa. Istotne dla nas jest to, że wierzymy w Jego zmartwychwstanie.
Potwierdził tym samym, że jeśli zabrakłoby wiary w zmartwychwstanie, wówczas chrześcijaństwo mogłoby się okazać niepotrzebne, a my - w myśl słów św. Pawła – ludźmi najbardziej godnymi politowania.

Zmartwychwstanie to wydarzenie „nie z tej ziemi”, a przecież...

... dla ludzi tej ziemi, historia „nie z tego świata”, a przecież dla ludzi tego świata.

Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest powodem do niekłamanej radości i dzielenia się nią z innymi. W nim upatrujemy sensu naszego życia i wiary. W nim widzimy otwartą drogę do nowego życia, które Jezus przygotował dla tych, którzy podążą Jego śladem. Pusty grób Jezusa wzywa do głoszenia zmartwychwstania w codzienności, dodaje nam odwagi, abyśmy - patrząc na Niego, zabitego i zmartwychwstałego - odkrywali otwartą szczelinę w niebie.

Wielkanoc jest darem, jest świętem życia i nadziei, świętem odrodzenia, jest czasem żarliwej wiary i radości, bo znaleźliśmy Pana, bo możemy być jego świadkami. Jak mówi św. Grzegorz Teolog: Jest to dla nas święto świąt, uroczystość uroczystości; przewyższa wszystkie inne święta, tak jak słońce przewyższa swym blaskiem gwiazdy.
Na to „święto świąt” zespół redakcyjny składa Wam najserdeczniejsze życzenia.

Niech w Waszych sercach, Zmartwychwstały Pan przywróci radość nadziei, oddali niepokój, samotność, grzech i choroby. Niech będzie dla Was źródłem błogosławieństwa i mocy. Przyszedł czas śpiewania Alleluja. Niech otworzą się nasze serca, niech śpiewają nasze usta, niech śpiewa nasze życie, niech śpiewają nasze czyny (św. Augustyn).

Ks. Adam Golec SAC