Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu

„Przez Chrystusa, jedyną świętą bramę do Ojca, której obrazem są te Drzwi przez nas przekraczane, wchodzimy w nowe tysiąclecie, zakotwiczeni w Jego zbawczym Słowie. Rozpalone zostają na nowo lampy wiary...”

Drodzy Czytelnicy!

Gdy kilka miesięcy temu, w wigilijną noc, podczas otwarcia wielkiego Jubileuszu Roku 2000, powyższe słowa słyszeliśmy z ust Ojca Świętego, chyba nikt z nas nie zdawał sobie do końca sprawy jak wielką będą one mieć wymowę i znaczenie. Dopiero wydarzenie bez precedensu - pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej – odkryło ich głębię i treść, i na nowo zostały rozpalone lampy wiary. Podążając za papieżem kroczącym śladami Chrystusa po palestyńskiej ziemi doświadczyliśmy namacalnie, że jubileusz nie jest celem samym w sobie - lecz środkiem w uroczystym obchodzeniu pamiątki Wcielenia Syna Bożego, naszego Zbawiciela - aby zachęcić chrześcijan do nawrócenia i odnowy wewnętrznej. Co więcej, z Bazyliki Grobu Pańskiego, skierował...

...on do nas jasne orędzie: z tego miejsca, gdzie o Zmartwychwstaniu dowiedziały się najpierw kobiety a następnie Apostołowie, wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła, aby na nowo okazali swe posłuszeństwo Bożemu przykazaniu niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. U zarania nowego tysiąclecia istnieje wielka potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny o tym, że "tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Odpowiedzią na to wezwanie jest nie tylko nasze osobiste zaangażowanie w przekazywanie innym światła i radości wiary, lecz również wspieranie tych, którzy całkowicie poświęcili się głoszeniu Ewangelii poza granicami naszego kraju.

Poprzez poprzedni numer pragnęliśmy przybliżyć Wam ludzi, którzy zafascynowani osobą i ideałami Chrystusa głoszą Ewangelię na krańcach świata i jednocześnie zaprosić do włączenia się w misyjne dzieło Kościoła.
W tym chcemy podzielić się z Wami radością z dziesiątej rocznicy istnienia naszych misji w Papui Nowej Gwinei. Mamy nadzieję, że przybliżenie realiów pracy misjonarzy w tym odległym kraju przyczyni się do jeszcze żarliwszej odpowiedzi na papieski apel głoszenia Dobrej Nowiny tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła.

Drodzy Czytelnicy!

W liturgii Kościoła przeżywamy obecnie zbawcze wydarzenie Chrystusowej Śmierci i Zmartwychwstania. Razem z Ojcem Świętym stajemy przy grobie Jezusa mówiąc: Grób jest pusty. Jest on niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysiące lat ten pusty grób świadczył o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Wraz z Apostołami i Ewangelistami, wraz Kościołem wszystkich miejsc i wszelkich czasów. My również niesiemy świadectwo i głosimy: "Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy" (por. Rz 6,9).

I w to największe święto, Kiedy z nocy rodzi się dzień, a smutek przechodzi w radość. Kiedy człowiek zły staje się dobrym, a wątpiący mocny jak skała. Kiedy ze śmierci powstaje życie, a nienawiść przemienia się w miłość, niech Jezus Zmartwychwstały - źródło tych przemian stanie pośród nas.
Życzę Wam wszelkiej radości i głębokiej nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa.

Ks. Adam Golec SAC