Strona główna arrow Rok 2000 arrow Nr 10 (1/2000) arrow Modlimy się za misje
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA OBCHODY WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000

Bądź błogosławiony, Ojcze,
bo w swojej nieskończonej miłości
dałeś nam Jednorodzonego Syna swego,
który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
w niepokalanym łonie Maryi Panny
i dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem.
On stał się naszym towarzyszem drogi
I nadał nowy sens historii,
która jest wspólnym wędrowaniem,
pośród trudów i cierpień, drogą wierności i miłości ...

... ku nowym niebiosom i nowej ziemi,
w których Ty, zwyciężywszy śmierć,
będziesz wszystkim we wszystkich.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
będzie czasem głębokiego nawrócenia
i radosnego powrotu do Ciebie;
niech będzie czasem
wzajemnego pojednania ludzi
i przywrócenia zgody między narodami;
czasem, w którym miecze zostaną przekute
na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.
Daj nam, Ojcze, abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy,
Idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
wiernie naśladując Chrystusa,
wytrwale słuchając słowa Bożego
i przystępując do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Mocą swojego Ducha wspomagaj, Ojcze,
Kościół w dziele nowej ewangelizacji
I kieruj naszymi krokami po drogach świata,
abyśmy głosili Chrystusa swoim życiem,
podążając szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki
ku Miastu światłości.

Niech uczniowie Jezusa obdarzają miłością
Ubogich i uciśnionych;
Niech będą solidarni z potrzebującymi
I hojni w dziełach miłosierdzia;
Niech okazują łagodność braciom,
aby sami mogli zaznać Twojej
łagodności i przebaczenia.
Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Pozwól, Ojcze, aby uczniowie Twego Syna,
oczyściwszy pamięć i uznawszy własne winy,
stanowili jedno,
aby świat uwierzył.

Niech rozwija się dialog
między wyznawcami wielkich religii
i niech wszyscy ludzie odkryją z radością,
że są Twymi dziećmi.

Niech z błaganiem Maryi, Matki narodów,
połączą się modlitwy apostołów
i chrześcijańskich męczenników,
sprawiedliwych ze wszystkich ludów ziemi
i wszystkich czasów,
aby Rok Święty był dla każdego człowieka
i całego Kościoła
źródłem nowej nadziei i radości
w Duchu Świętym.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Tobie, Ojcze wszechmogący,
Początku wszechświata i człowieka,
przez Chrystusa Żyjącego, Pana czasu i dziejów,
w Duchu, który uświęca wszystko,
chwała cześć i uwielbienie
dzisiaj i po wszystkie wieki. Amen.

Jan Paweł II - papież


Maryjo, Matko Jezusa, Gwiazdo Ewangelizacji, prosimy Cię, wstaw się w naszych intencjach:
Za Ojca Świętego, Jana Pawła II, by jego pielgrzymki misyjne przyczyniły się do umocnienia wiary i przygotowały wiele serc do przyjęcia Chrystusowej prawdy; prosimy Cię, Maryjo.

Za misjonarki i misjonarzy, by w trudnościach czerpali moc z Chrystusowego krzyża i wytrwali w dźwiganiu krzyża niewdzięczności, samotności i codziennych trudów; prosimy Cię, Maryjo.

Za chorych i cierpiących, by otoczeni przez życzliwych ludzi, wspomagali swoim cierpieniem Kościół w jego misyjnym posłannictwie; prosimy Cię, Maryjo.

Za kraje misyjne dotknięte klęską głodu lub wojny, aby Bóg pobudził wiele serc do świadczenia im skutecznej pomocy; prosimy Cię, Maryjo.

Za tych, którzy zagubili się pośród trosk tego świata, aby w posłudze kapłanów, przez Słowo Boże i sakramenty na nowo spotkali się z Chrystusem; prosimy Cię, Maryjo.

Za nas samych, abyśmy wspomagali misjonarzy w ich pracy poprzez modlitwę, cierpienie i ofiarę; prosimy Cię, Maryjo.

Panie, wysłuchaj naszych próśb i błagań, które zanosimy w intencji misjonarzy, obdarz ich swoim błogo-sławieństwem i świętością.

Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

MODLITWA CHOREGO W INTENCJI MISJI
Panie Jezu Miłosierny!
Wiara pozwala mi dostrzegać w każdym człowieku obraz Twojego podobieństwa, rozumieć, ze wszystkie talenty, jakie człowiek posiada, otrzymał od Ciebie ze względu na innych.
Wiara każe mi łączyć wszystkie cierpienia z Twoimi i przez Twe ręce ofiarować je Bogu Ojcu dla dobra Twego Mistycznego Ciała, którego jesteś głową, a my członkami.
Spraw, Miłosierny Jezu, aby moje cierpienie przyczyniło się do pokonania trudności piętrzących się na drodze misjonarzy, by głoszone przez niego Słowo Boże trafiło do serc ludzi w krajach misyjnych. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i całego świata, wejrzyj łaskawie na tę wielką część ludzkości, która dotąd nie jest w pełni ludem Bożym.
Spraw, prosimy, aby „mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4,16), aby przybliżyło się Królestwo Boże do tych, którzy są pogrążeni w mrokach niewiary.
Zlituj się , Panie, nad tymi, którzy Cię jeszcze nie znają, nie wierzą w Ciebie i nie korzystają z owoców Twojego Odkupienia.
Prosimy Cię, Panie, pomnażaj liczbę robotników na terenach misyjnych, a wszystkich wierzących w Ciebie skłoń do ofiarnej współpracy z nami i dozwól, prosimy, by żarliwość apostolska i zapał misyjny ożywiały całe Mistyczne Ciało Twoje. Amen

MODLITWA ZA MISJONARZY
Modlę się, Panie, za misjonarzy, którzy zostawili swój dom, rodzinę przyjaciół i poszli do obcych, by mówić i świadczyć o Tobie.
Daj im, Panie, wielką wiarę i miłość taką, by ochotnie znosili trudy każdego misjonarskiego dnia.
Spraw, by uwierzono ich słowom i odczytano w nich Twoją obecność.
Mnie natomiast umacniaj we wspieraniu ich i wypraszaniu nowych robotników na żniwo Twoje. Amen.