Strona główna arrow Rok 2000 arrow Nr 11 (2/2000) arrow Misyjna Droga Krzyżowa
Misyjna Droga Krzyżowa Drukuj Poleć znajomemu

Stacja I – Jezus na śmierć skazany
Piłat wydał wyrok i umywa ręce. Nie chce mieć z tym nic wspólnego. Oburza nas to – ale czy my postępujemy inaczej? Czy staramy się nieść pomoc innym, zwłaszcza tym, którzy nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie i tysiącom dzieci umierającym z głodu, chorób czy na skutek wojen ?
Módlmy się, abyśmy nie byli obojętni wobec tylu ludzi nie znających jeszcze Chrystusa, ale byśmy naszą modlitwą i ofiarą nieśli im pomoc.

Stacja II – Jezus bierze krzyż na ramiona
Panie Jezu, bierzesz ciężki krzyż na swoje ramiona i rozpoczynasz drogę krzyżową. Mówisz też: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. To Twoje wezwanie usłyszeli misjonarze i wzięli krzyż misyjny: opuścili ojczyznę i najbliższych; wzięli krzyż niewygody życia, trudów, choroby i poszli za Tobą na...

...krańce świata, aby głosić Dobrą Nowinę.
Módlmy się, abyśmy pomagając naszą modlitwą misjonarzom w niesieniu ich krzyża, wierzyli, że pomagamy samemu Chrystusowi.

Stacja III – Jezus upada po raz pierwszy
Noc w ciemnicy, biczowanie, sąd, szyderstwa, otwarte rany osłabiły Cię, Panie Jezu, i upadłeś pod ciężarem krzyża. Pod tym ciężarem upadają także misjonarze, kiedy wyczerpane ciało odmawia posłuszeństwa, a brak widocznych owoców pracy zniechęca do wysiłku.
Módlmy się za wszystkich misjonarzy chorych, słabych, tracących nadzieję, aby nabrali nowych sił i zapału do pracy.

Stacja IV – Jezus spotyka swoją Matkę
Na krzyżowej drodze spotykasz, Panie Jezu, swoją Matkę, która choć nie może Ci pomóc, idzie obok Ciebie. Jej obecność dodaje Ci sił.
Wiele dzieci na świecie, zwłaszcza w krajach misyjnych i w tych, gdzie toczą się wojny straciło swoich rodziców. Wielu rodziców misjonarzy, żegnając syna czy córkę wyjeżdżających na misje, widzi ich po raz ostatni.
Módlmy się za wszystkie sieroty na świecie, aby swoją mamę odnalazły w Maryi oraz za rodziców misjonarzy, aby na wzór Maryi oddawali swoje dzieci Bogu i towarzyszyli im modlitwą.

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Panie Jezu, przyjmujesz pomoc Cyrenejczyka, ponieważ w zbawianiu świata potrzebny jest udział człowieka.
W Twoim imieniu wyruszyli z krzyżem misjonarze, aby nieść ludziom prawdę o zbawieniu. Oni też czekają na pomoc. Winno to być jednak niesienie pomocy już nie pod przymusem, a z dobrej woli. Moja modlitwa w ich intencji czyni ze mnie Twojego pomocnika.
Módlmy się o nowe powołania misyjne, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć na krańce świata.

Stacja VI – Weronika ociera twarz Jezusowi
Wydaje się, że gest Weroniki jest taki zwyczajny – nic wielkiego, otarła twarz z brudu i krwi. A Ty, Jezu, jesteś tak wdzięczny, że zostawiasz jej na chuście swoją podobiznę.
Panie Jezu, pod ludzkim brudem, nędzą, chorobą, ukrywasz się Ty sam. Chcę, jak Weronika, ocierać ludzkie rany, zwłaszcza rany dzieci z krajów misyjnych, aby pod nimi dostrzec Ciebie.
Módlmy się, abyśmy w ludziach najbardziej pogardzanych, w odtrąconych dzieciach zobaczyli twarz Chrystusa.

Stacja VII – Jezus upada po raz drugi
Im bliżej Golgoty, Panie Jezu, tym cięższy krzyż, który powalił Cię znowu na kamienie i w pył drogi. Dla Ciebie to droga cierpienia, ale dla nas jest ona drogą zbawienia. Podobnie jest w życiu misjonarzy, zwłaszcza tych, którzy pracują w szczególnie ciężkich warunkach. Ich cierpienia niosą zbawienie innym.
Módlmy się, abyśmy nigdy w naszych modlitwach i ofiarach w intencji misji nie zniechęcali się.

Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty
Mówisz, Panie, do płaczących kobiet: „Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą”. Jakże często, mimo że ubolewamy nad nędzą ludzi z krajów misyjnych, zwłaszcza dzieci, nie robimy nic, aby im pomóc. Jak wiele państw bogatych nie interesuje się losem krajów biednych.
Módlmy się za ludzi bogatych, aby umieli dzielić się swoimi dobrami z biedniejszymi.

Stacja IX – Jezus upada po raz trzeci
To był chyba, Panie, najcięższy upadek i najtrudniej było Ci powstać. Ale w tym upadku zamknąłeś wszystkie cierpienia ludzi, których nędza doprowadziła do upadku w grzech i życie przestępcze.
Módlmy się za tych, którzy z powodu nieznajomości Chrystusa oraz nędzy materialnej popadli w grzech i nałogi.

Stacja X – Jezus z szat obnażony
Zdarto z Ciebie szaty. Rany zaczęły na nowo krwawić. Dziś też, Panie Jezu, jesteś obnażany w tylu ludziach, którym odebrano godność i dobre imię; w dzieciach, które przez brak środków do godnego życia nie mogą cieszyć się swoim dzieciństwem.
Módlmy się za wszystkich, których odarto z prawa do godnego życia.

Stacja XI – Jezus do krzyża przybity
Twoje ręce i nogi żołnierze przybijają do krzyża, a Ty poddajesz się temu, bo kochasz ludzi, za których umierasz. Twoje krzyżowanie trwa nadal, w ludziach przybitych do łoża boleści, chorych na AIDS, trąd i wszystkich opuszczonych.
Módlmy się za ludzi nieuleczalnie chorych oraz za wszystkich, którzy poświęcili się pracy wśród chorych na trąd i AIDS.

Stacja XII – Jezus na Krzyżu umiera
„Wykonało się” – plan miłości został już wypełniony. Ostatnie słowo do Matki, spojrzenie w Jej kochające oczy i jeszcze słowo do Jana.
Panie Jezu, jak ciężko jest umierać w samotności, bez matki i najbliższych – a taka jest często śmierć misjonarza, daleko od rodzinnego kraju.
Módlmy się za zmarłych misjonarzy, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym, a praca ich była kontynuowana przez następców.

Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża
Maryja trzyma na rękach Twoje martwe ciało. Dziś, Panie Jezu, gdy tyle wojen na świecie, tak wiele dzieci umiera na rękach swoich matek - a świat ciągle milczy.
Módlmy się o pokój we wszystkich krajach świata, a także o likwidowanie przyczyn głodu i niesprawiedliwości.

Stacja XIV – Złożenie ciała Jezusa do grobu
Twoje ciało, Panie Jezu, złożono do grobu. Prześladowcom twoim wydawało się, że zwyciężyli. Ale Ty po trzech dniach zmartwychwstałeś; pokonałeś zło i śmierć. Odszedłeś z tego świata, aby przygotować nam miejsce tam, gdzie nie będzie już biednych i bogatych, gdzie wszyscy będą szczęśliwi.
Módlmy się za wszystkich, którzy nie znając Ewangelii, nie cieszą się nadzieją zmartwychwstania, aby jak najszybciej dotarła do nich Dobra Nowina o zbawieniu.

Oprac. S. Kinga Kozdrój