Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu

Ten numer „Horyzontów Misyjnych” rozpoczynamy Orędziem Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny.

Papież Jan Paweł II w swym przesłaniu, pochylając się nad Modlitwą Pańską, zaprasza, abyśmy w tym ostatnim roku tysiąclecia, który przygotowuje nas do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, wznieśli oczy i serca ku Ojcu, by poznać Go „takim, jakim On jest i jak Syn nam Go objawił”.
Temu poznaniu służy dalsze wgłębianie się w duchowość misyjną, koncentrujące się wokół słów św. Wincentego Pallottiego – „Szukaj Boga, a znajdziesz Go”.

By poszukiwanie uczynić łatwiejszym, miłosierny Bóg stawia na naszej drodze przewodników, osoby, które mogą podzielić się z nami swym doświadczeniem, mądrością czy wiedzą. Kończący się rok poświęcony był właśnie takim przewodnikom – ludziom starszym, którzy swoją modlitwą i ofiarą cierpienia gromadzą w skarbcu Kościoła dobra nadprzyrodzone, z których...

... mogą wszyscy korzystać. Widok ich spracowanych rąk i pooranych zmarszczkami twarzy niech przyczyni się do docenienia wkładu jaki wnoszą w przeżywanie oczekujących nas wielkich wydarzeń przełomu wieków.

Do przekroczenia progu nowego tysiąclecia przygotowujemy się już od dawna i w różnoraki sposób. W ramach owych przygotowań i dla rozbudzenia zapału misyjnego zorganizowany został w Częstochowie III Krajowy Kongres Misyjny oraz I Kongres Misjologiczny. Hasłem przewodnim Kongresu było zdanie „Misje odnawiają Kościół”. (...)

Dało się zauważyć, że mimo brzemienia ponad tysiąca lat historii, wierzący Polacy podążająć ku trzeciemu tysiącleciu nie czują się bynajmniej zmęczeni; przeciwnie, dodaje im sił świadomość, że niosą światu prawdziwą światłość, Chrystusa Pana. Mamy nadzieję, że krótki fotoreportaż przynajmniej w jakimś stopniu przybliży Wam niepowtarzalną atmosferę tamtych dni.

Jednakże prawdziwie niepowtarzalne dni są dopiero przed nami. Jan Paweł II w noc Bożego Narodzenia 1999 roku otworzy Drzwi Święte w Bazylice Św. Piotra, rozpoczynając tym samym Wielki Jubileusz Roku 2000. Pragnie on, aby to „Boże Narodzenie było dla wszystkich uroczystością radosną i pełną blasku, zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego”. Wzywa nas do przyjęcia wezwania aniołów, wołających nieustannie „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. W ten sposób okres Bożego Narodzenia stanie się jakby bijącym sercem Roku Świętego, który wprowadzi w życie Kościoła obfitość darów Ducha.

Św. Bernard pisał: „W pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym Odkupicielem, a w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem”.

W tych dniach Bóg nie przysyła nam daru. On sam staje się darem. Przyjmijmy Go z otwartymi sercami i pozwólmy Mu wejść w naszą codzienność; pozwólmy Mu być naszym pokojem, wytchnieniem i pocieszeniem. Tajemnica Boga, który wybiera sobie człowieka za ojczyznę niech przenika i kształtuje nasze serca. Niech będzie źródłem łaski i dobra. Niech będzie także zapowiedzią lepszego jutra.

Ks. Adam Golec SAC