Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu
„... Chrystus Pan powołuje zawsze z liczby uczniów tych, których sam chce, aby mógł ich wysłać na głoszenie nauki narodom... Ci, którzy otrzymali takie powołanie idą z wiarą i posłuszeństwem do tych, którzy są daleko od Chrystusa,,,” (RMis, 65)

Drodzy Czytelnicy!
Obecnie na świecie działa ok. 600 tys. misjonarzy. Terenem działalności tek misyjnej „armii” Kościoła jest prawie cały świat. W tej grupie są polscy misjonarze w liczbie 1876, w tym 1035 księży zakonnych, 256 księży diecezjalnych, 73 braci zakonnych, 486 sióstr zakonnych i 16 misjonarzy świeckich. Praca i obecność apostolska tak wielu misjonarzy różnych narodowości jest prorockim znakiem. Kościół jest pierwszym świadkiem wiary i widzialnym sakramentem zbawienia (KK, 9). Spotykamy wśród nich bohaterskich misjonarzy, którzy ponieśli męczeńską śmierć. Tylko w 1997 roku na całym świecie ... ...zginęło ok. 70 misjonarzy. Męczennicy zawsze są znakiem świętości Kościoła, z której wszyscy możemy czerpać moc, by odpowiedzieć na wezwanie Boga: „Świętymi bądźcie...”. Męczeństwo jest heroicznym ukazywaniem świętości Kościoła oraz najpiękniejszym świadectwem dawanym Chrystusowi w dziele głoszenia Ewangelii.

W ostatnim czasie dotarła do nas wstrząsająca wiadomość o śmierci misjonarza ks. Jana Czuby w Kongo-Brazzaville. Jest on czwartym polskim misjonarzem, który zginął na swej misyjnej placówce. Artykuł „Świadectwo aż do końca” próbuje przybliżyć sylwetkę tego misjonarza. Wpisał się on w olbrzymią rzeszę tych, którzy swoje głoszenie Ewangelii przypieczętowali męczeńską krwią upodabniając się do swego Mistrza.

W ostatnich latach, po rozpadzie ZSRR z nową mocą powróciło hasło: „Misje na Wschód”. Sytuacja Kościoła na tych obszarach po dziesięcioleciach komunistycznego prześladowania jest dramatyczna. Tęsknotę tamtejszych ludzi za Bogiem stara się przybliżyć reportaż „Pan Jezus z Polski” oraz artykuł „Syberia – ziemia nie dla nas?”

Niniejszy numer zawiera też tekst związany ze świętami Bożego Narodzenia w Meksyku oraz ukazuje powitanie Nowego Roku w Brazylii (...)

Za życzliwość i otwarcie na potrzeby Kościoła misyjnego składam serdeczne: Bóg zapłać.

Ks. Henryk Walczak SAC