Strona główna arrow Rok 2000 arrow Nr 10 (1/2000) arrow Misje w posłannictwie Kościoła
Misje w posłannictwie Kościoła Drukuj Poleć znajomemu

W powszechnym użyciu są trzy terminy, którymi zamiennie określa się te sama funkcję: misje, apostolstwo, ewangelizacja. Słowo apostolstwo to z greckiego posłannictwo, natomiast misje to łacińskie tłumaczenie tego samego słowa (posyłanie, wysyłanie).

Funkcjonalnie oba pojęcia oznaczały to samo i zawierały dwa aspekty: być posłanym przez kogoś oraz mieć zlecone zadanie (misję) do wypełniania. Oba pojęcia nawiązywały do Apostołów wysłanych przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii.

Słowo misje w dzisiejszym jego znaczeniu (działalność misyjna Kościoła) pojawiło się w 1558 r., a do jego rozpowszechnienia przyczyniło się powstanie nowych zakonów i misyjnych zgromadzeń zakonnych. Ponieważ główną dziedziną ich działalności było nawracanie pogan i heretyków, dlatego ich pracę określano słowem misje, redukując to pojęcie przede wszystkim do ewangelizowania...

... tych, którzy o Dobrej Nowinie jeszcze nie słyszeli.

Stopniowo rozumienie misji Kościoła zmieniało się, przestawało być tylko zadaniem hierarchii i tych nielicznych misjonarzy, którzy wyjeżdżali na misje. Sobór Watykański II, analizując zagadnienia wiązania Ewangelii z rozlicznymi przejawami współczesnego życia, dokonał syntezy roli Kościoła we współczesnym świecie. Misje nie są już tylko zadaniem Kościołów starych, ale także młodych Kościołów lokalnych.

Często utożsamia się misję Kościoła z misjami Kościoła, choć są to odrębne wartości. Misja Kościoła to realizacja przez Kościół zadania powierzonego mu przez Chrystusa wobec wszystkich ludów i narodów, wszystkich czasów w ciągu dziejów, na całym świecie od chwili powstania Kościoła aż do powtórnego przyjścia Chrystusa; to wszelka działalność wszystkich członków Kościoła, zmierzającego do szerzenia Królestwa Chrystusowego na całej ziemi ku chwale Boga Ojca, by wszystkich ludzi uczynić uczestnikami zbawczego odkupienia i przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa.

Misja czyli posłannictwo Kościoła, zawiera w sobie przede wszystkim posługę słowa (przepowiadanie Ewangelii) posługę łaski (sprawowanie sakramentów świętych) i posługę miłości (działalność charytatywna). Sprawowane jest przez wszystkich członków Kościoła, jednakże na różne sposoby i w różnorakich warunkach bytowych i czasowych. Jeżeli posłannictwo czyli misja jest realizowana w grupie ludzi, wśród narodów czy środowisk społeczno-kulturowych, które jeszcze nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii (RMis 33), gdzie brak jeszcze wspólnot chrześcijańskich wystarczająco dojrzałych, gdzie Kościół nie może działać w pełnym zakresie – mamy do czynienia z misją (posłannictwem) ad gentes (gentes – poganie). Takie właśnie posłannictwo określa się terminem misje lub działalność misyjna. Jest jedna misja (posłannictwo), ale wiele misji (specjalnych przedsięwzięć, działalności misyjnych).

Tam, gdzie narody czy grupy społeczne już wierzą w Chrystusa (RMis 33), gdzie istnieją już wspólnoty chrześcijańskie posiadające struktury kościelne i żarliwość wiary, gdzie Kościół jest obecny, dysponuje odpowiednimi środkami do prowadzenia pełnego życia chrześcijańskiego – prowadzona jest działalność duszpasterska.

Tam, gdzie narody lub grupy społeczne już nie wierzą w Chrystusa, którym Chrystus był już przepowiadany (RMis 30), gdzie wielu jest ochrzczonych, ale pozostających na marginesie życia chrześcijańskiego i prowadzących życie daleko odbiegające od Chrystusa i Ewangelii - tam zachodzi potrzeba nowej ewangelizacji albo reewangelizacji (RMis 33).

Posłannictwo (misja) Kościoła jest zatem pojęciem zakresowo najszerszym i nadrzędnym w stosunku do duszpasterstwa, misji (misje) i nowej ewangelizacji, obejmuje wszystkie aspekty działalności Kościoła i wyczerpuje treść mandatu Chrystusowego, zleconego Kościołowi „aż powtórnie przyjdzie”.

Duszpasterstwo, misje i nowa ewangelizacja stanowią różne formy realizacji posłannictwa (misja) Kościoła.

ks. Władysław Kowalak SVD