Drodzy Czytelnicy Drukuj Poleć znajomemu

"Maryja zawsze wybiera czas i miejsce, by objawić swą obecność, przyjść z pomocą ludziom, dać łaskę przemiany życia" (kard. Stefan Wyszyński).

Dlatego wszędzie tam, gdzie Kościół prowadzi wśród ludów działalność misyjną, jest obecna Maryja; Maryja pomaga nam wyśpiewać radość serca z powodu otrzymania osobistej łaski, a jednocześnie popatrzeć na świat poprzez pryzmat tego daru. Dopiero w perspektywie otrzymanego daru Zbawiciela możemy dostrzec wielkie rzeczy, których  Bóg dokonuje również w naszym codziennym życiu, w drugim człowieku i historii świata.

Maryja w Magnificat uczy nas spoglądać na świat tak jak patrzy Bóg, który dostrzega poniżonych, pokornych i  i bezradnych, a swoim spojrzeniem i darem przywraca im godność. Pieśń Matki Jezusa budzi w sercach nadzieję, iż Bóg wypełni wszystkie obietnice, a każdy, kto Mu zaufa, dostąpi zbawienia. On bowiem historię świata i każdego z nas prowadzi ku pełni miłości. Stąd wezwani jesteśmy do kroczenia drogą, jaką kroczyła Maryja. Wbrew przekonaniu wielu ludzi, droga naśladowania...

...Maryi nie jest żadnym skrótem do nieba. W życiu duchowym nie istnieją skróty. Jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że droga, którą ukazuje nam Maryja, jest najpiękniejszą i najwspanialszą drogą jaką może i powinien kroczyć każdy człowiek.

Możemy tak powiedzieć, ponieważ ta, która była "pełna łaski" kroczyła drogą całkowicie zgodną z wolą Boga. Jan Paweł II podkreśla, że: "Kościół w swym ewangelizacyjnym powołaniu i trosce bierze przykład i czerpie natchnienie z Maryi, która jako pierwsza doświadczyła ewangelizacji (por. Łk 1,26-38) i jako pierwsza dzieło ewangelizacji podjęła (por. Łk 1,39-56). To ona przyjęła z wiarą Dobrą Nowinę zbawienia, wyrażając ją w słowach przepowiedni, pieśni, proroctwa. To Ona udzieliła wszystkim ludziom najlepszej porady duchowej, jaką kiedykolwiek otrzymali: "Zróbcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie" (J 2,5). To ona, udając się do swojej krewnej Elżbiety, niesie jej Jezusa. Stojąc pod krzyżem swojego Syna. Otrzymuje w testamentalnym zleceniu macierzyńską troskę o umiłowanego ucznia, a wraz z nim o cały Kościół. Jest także obecna w momencie zstąpienia Ducha Świętego na Kościół, który rozpoczyna realizację misyjnego nakazu Chrystusa. To od Niej Kościół uczy się misyjnego oddania".

Maryja bowiem wskazuje, jak żyć, jak słuchać i być posłusznym Słowu Boga, aby mogło stać się ciałem. Uczy pokory, czyli prawdy o sobie samym i wyrzekania się wszelkich nieprawdziwych opinii o sobie samym. Od Maryi uczymy się życia w Duchu Świętym, radowania się w Nim i z Jego mocą ewangelizowania. Autentyczne nabożeństwo do Matki Jezusa Chrystusa prowadzi do dzielenia się radością spotkania z Jej Synem i z tego, jak wielkie rzeczy mi Bóg uczynił (po. Łk 1,49). Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi nazywa Maryję "Gwiazdą ewangelizacji". Sama zaś ewangelizacja polega na pokazywaniu Chrystusa tym, którzy Go nie poznali. Zatem któż lepiej może pokazać Chrystusa tym, którzy Go nie poznali. Zatem któż lepiej może pokazać Chrystusa niż Jego Matka. Prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest odkrywaniem i zaprzyjaźnieniem się z Chrystusem, aby tak jak Maryja chcieć i umieć pokazywać Go tym, którzy Go jeszcze nie znają.

W kończącym się roku poświęconym Maryi przekazujemy do Waszych rąk "Horyzonty", w których pragnęliśmy w minimalnym przynajmniej stopniu ukazać, jak Niepokalana Matka Boga obecna jest w życiu misjonarzy, jak otacza ich opieką, broni i prowadzi. Mamy nadzieję, że ich świadectwo pomoże nam wszystkim nie tylo pogłębić osobistą więź z Maryją, ale również stać się urodzajną glebą, Bożą rolą, na której rozwiną się wspaniałe kwiaty świętości.

Ks. Adam Golec SAC