Nowa Regia Drukuj Poleć znajomemu

Po blisko 30 latach pracy na ziemi brazylijskiej Delegatura Matki Bożej Miłosierdzia polskich Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego została przekształcona w Regię Matki Bożej Miłosierdzia.

Stało się to możliwe dzięki rosnącej liczbie polskich misjonarzy i powołaniom miejscowym.
Fakt ten został ogłoszony 22 stycznia 2002 r. – w święto św. Wincentego Pallottiego - w kościele św. Elżbiety Królowej Portugalskiej w Rio de Janeiro. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 1000. Podczas procesji na wejście wniesiono relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Józefa Stanka i św. Elżbiety. Mszy św. przewodniczył ks. Sergio Schaub, radca generalny; w koncelebrze uczestniczyli: ks. Jan Korycki – Prokurator i Postulator Generalny; ks. Tomasz Skibiński – Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego; ks. Jose Elias Fadul – Prowincjał Prowincji z Sao Paulo, ks. Ademar Figueira – Prowincjał Prowincji z Santa Maria, ks. Adam Golec – sekretarz ds. Misji, ks. Tadeusz Domański – ostatni delegat Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia oraz prawie wszyscy członkowie delegatury pracujący w Brazylii (zabrakło przedstawicieli z Amazonii) wraz z seminarzystami i nowicjuszami. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele wszystkich...

...pallotyńskich parafii, związanych z naszą Delegaturą. Podczas homilii ks. Sergio Schaub ukazał wszystkim zgromadzonym wielkość idei św. Wincentego Pallottiego, dzięki której wszyscy obecni są jedną wielką pallotyńską rodziną, a następnie odczytał dekret Rady Generalnej o erygowaniu Regii Zależnej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Matki Bożej Miłosierdzia. Podczas procesji z darami zostały wniesione przez baletnice (w trakcie przepięknego tańca) symbole, mające przybliżyć wszystkim duchowość pallotyńską: obraz św. Wincentego – obraz najpiękniejszego snu Boga, który stał się rzeczywistością, dzięki któremu możemy tworzyć Królestwo Boże na ziemi; buty – apostoł Chrystusa, posłaniec Boży, który niestrudzenie o każdej porze dnia i nocy niósł Zbawiciela do każdego zakątka Rzymu; Pismo Święte – św. Wincenty zawsze chciał, żeby Biblia stała się nieodłączną towarzyszką naszego życia; obraz Królowej Apostołów – inspirował wszystkie dzieła apostolskie Pallottiego; serce – Jezus był naprawdę w centrum życia Pallottiego i serce św. Wincentego ma nam przypominać ten radosny fakt we wszystkich poczynaniach naszego życia.

Na zakończenie Mszy św. ks. Sergio odczytał list gratulacyjny od ks. Generała Seamusa Freemana i przedstawił pierwszą Radę Regii Matki Bożej Miłosierdzia: ks. Tadeusz Domański – regionał, ks. Jarosław Kaczmarek – wiceregionał, ks. Czesław Zając – radca. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia.
Na spotkaniu po Mszy św. ks. Czesław Zając (jeden z pierwszych polskich pallotynów przybyłych do Brazylii) przedstawił krótką historię Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia. Głos zabrali także zaproszeni goście. Ksiądz Prowincjał powiedział: „Patrząc na to dziś, musimy pamiętać, że to owoc życia i pracy wielu współbraci: tych, którzy tu pracowali, którzy tę Regię tworzą i którzy odcisnęli na niej swoje piętno, którzy przyczynili się do jej rozwoju. To także owoc życia i ofiary tych, którzy temu dziełu poświęcili swoje życie i to życie tu oddali (ks. E.Feldo i ks. M. Skorżyński). Tylko Bóg wie jakie znaczenie miało ich życie i jego kres, z ludzkiego punktu widzenia taki niezrozumiały”. Stwierdził również: „Jestem także przekonany, że choć administracyjnie powstaje nowa Regia, więzy współbraci w Regii i Prowincji pozostaną tak samo bliskie i zachowamy nie tylko jedność, ale i bliską współpracę. Już teraz zapewniam wszystkich współbraci, że domy Prowincji Zwiastowania Pańskiego pozostają dalej ich domami i zapraszam do nich na czas urlopów i rozmaitych wyjazdów.”. Na potwierdzenie tych słów, wraz z ks. Adamem Golcem, ofiarował na ręce ks. Tadeusza Domańskiego przepiękny obraz Matki Bożej Miłosierdzia przywieziony z Wilna.
Uroczystość zakończyła się wspaniałym obiadem, w którym uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele świeckich ze wspólnot, w których pracują członkowie Regii.

Obecnie Regia liczy: 26 księży, 14 seminarzystów, 7 nowicjuszy - razem 47 osób.
Nasza przyszłość w Bogu Miłosiernym i matce Bożego Miłosierdzia.

Tekst i zdjęcia: ks. Artur Karbowy SAC