Strona główna arrow Rok 2002 arrow Nr 20 (3/2002) arrow Matka Boża z Guadalupe
Matka Boża z Guadalupe Drukuj Poleć znajomemu

Jan Paweł II o Matce Bożej z Guadalupe:
Matka Boża z Guadalupe także dziś jest wielkim znakiem bliskości Chrystusa. Zachęca każdego człowieka do komunii z Nim, aby w ten sposób uzyskać dostęp do Ojca. Równocześnie Maryja wzywa ludzi, by żyli w komunii z sobą, szanując nawzajem swe prawa i sprawiedliwie dzielili się dobrami ziemskimi.

Tobie ofiarujemy cały ten lud Boży, Kościół w Meksyku i na całym kontynencie. Ofiarujemy Tobie jako Twą własność. Weszłaś głęboko w serca wiernych przez znak Twej obecności – Twój obraz w tym sanktuarium; żyj w tych sercach i na przyszłość. Bądź w naszych rodzinach, w naszych parafiach, misjach, diecezjach, w całych narodach.

Juan Diego jest symbolem wszystkich pierwotnych mieszkańców tej ziemi, którzy przyjmowali Ewangelię Jezusa dzięki macierzyńskiej pomocy Maryi.
Maryja wybrała go spośród najpokorniejszych, aby okazać mu swą przychylność i miłość poprzez objawienie w Guadalupe.

Bądźcie jednak pewni, że nie zabraknie wam nigdy pomocy Bożej ani opieki Matki Najświętszej, przyrzeczonej niegdyś na wzgórzu Tepeyac Jej wybranemu synowi, Indianinowi Juanowi Diego, w którego żyłach płynęła wasza krew i którego z radością wyniosłem do chwały ołtarzy.

Jan Paweł II