Strona główna arrow Nr 77 (4/2016) arrow WIARA UMACNIA SIĘ, GDY JEST PRZEKAZYWANA!
WIARA UMACNIA SIĘ, GDY JEST PRZEKAZYWANA! Drukuj Poleć znajomemu
WIARA UMACNIA SIĘ, GDY JEST PRZEKAZYWANA!
KOLEJNY MISJONARZ – PALLOTYN DLA KOŚCIOŁA W MEKSYKU!

 

Kościół jest misyjny! Tak często słyszymy ten zwrot w przestrzeni kościelnej. Jednak do końca go nie rozumiemy. Więc co to znaczy misyjność? Co to znaczy, że Kościół jest przeznaczony do misji i dla misji? Czy w czasach poszanowania wolności religijnej, wolności wyznania, nie kryje się za tymi stwierdzeniami jakiś dziwny kościelny imperatyw? Czy w czasach dowartościowania przez Kościół katolicki innych religii, w tych określeniach wielu nieżyczliwych Kościołowi ludzi nie doszukuje się negatywnych treści?

Drodzy Przyjaciele! Czytelnicy naszego pallotyńskiego kwartalnika „Horyzonty Misyjne”! Kościół bierze przykład z Jezusa Chrystusa, który jest dla współczesnych misjonarzy niedoścignionym wzorem bycia MISJONARZEM. Jezus przyszedł wypełnić powierzoną Mu od Ojca misję. On WYCHODZIŁ naprzeciw ludziom, aby zaradzić ich biedzie duchowej i materialnej. On ZAUWAŻAŁ wszystkich ludzi bez względu na poziom moralności i status społeczny. On POKAZAŁ ludziom wartość życia według zasad Bożego królestwa, które niestrudzenie głosił podczas swojego ziemskiego życia. Wreszcie CZYNIŁ uczniami tych, którzy Jemu zaufali, przeżyli przy Nim proces nawrócenia, zakorzenili się we wspólnocie Kościoła i w jedności z innymi braćmi zaczęli innych pozyskiwać dla Jezusa. Ks. Ivan Sharuk SAC
Jako wspólnota pallotyńska przeżywamy radość! Kolejny nasz Współbrat wyjeżdża na misje! Zasili szeregi pallotynów pracujących w Meksyku. Radość jest tym większa, że Janek (tak nazywamy go we Wspólnocie) jest Białorusinem. To, co otrzymał w polskim i białoruskim Kościele, jedzie dawać Meksykanom. Dzięki polskim i białoruskim pallotynom, pracującym od ponad 25 lat na Białorusi, Janek widział, jak Ci wychodzili naprzeciwko ludzi, aby zaradzać ich biedom! Dostrzegł dzięki Nim wartość życia według zasad Bożego królestwa! Zobaczył, że w pallotyńskim charyzmacie jest ukryty jakiś przedziwny uniwersalizm! Bo pallotyni wchodzą między ludzi, aby w duchu jedności jerozolimskiego Wieczernika usprawniać ich do bycia w świecie żywym Kościołem! Konkretną służbą i świadectwem życia pociągają innych do Chrystusa i tym samym czynią lepszym świat nie według własnego „widzi mi się”, ale dzięki nauce Jezusa. Nic nie narzucają! Niczego nie wymuszają! Ufają, że Jezus sam będzie przez nich działał! Oni tylko są otwarci jak św. Wincenty Pallotti na odczytywanie znaków czasu i potrzeby konkretnego Kościoła. Jedno tylko jest ważne. Głosić, że w Jezusie możemy odnaleźć sens ludzkiego życia! Tego sensu nie wyjaśnią ani nauki humanistyczne, ani ścisłe! Tylko chrześcijańska teologia!  
     Przed rokiem na Kubę wyjechał ks. Stanislau Skrydalevich SAC. Dziś do Meksyku jedzie ks. Ivan Sharuk SAC. Odradzający się Kościół katolicki na Białorusi zaczyna dawać Kościołowi misjonarzy!
Ksiądz Ivan Sharuk SAC urodził się 5 października 1986 roku w miejscowości Podzitwa na Białorusi. Został ochrzczony 8 listopada 1986 roku na Litwie, ponieważ była to najbliżej położona od jego miejscowości rodzinnej parafia katolicka funkcjonująca w czasach komunizmu. Ukończył szkołę podstawową w Dowigałach. Następnie szkołę średnią w Pogorodnie. W 2004 roku rozpoczął nowicjat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Ząbkowicach Śląskich. W 2005 roku podjął studia filozoficzno-teologiczne w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 2011 roku złożył akt wiecznej profesji we wspólnocie pallotyńskiej. Święcenia diakonatu przyjął 8 października 2011 roku przez posługę ks. bp. Andrzeja Czai, ordynariusza Kościoła opolskiego. Święceń w stopniu prezbiteratu udzielił diakonowi Ivanowi 12 maja 2012 roku ks. abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, pallotyn, wieloletni misjonarz w Rwandzie.  
Ksiądz Ivan po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (Bereza Kartuska na Białorusi). W 2014 roku rozpoczął pracę w pallotyńskiej parafii pw. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego w Poznaniu. Po roku podjął przygotowania do wyjazdu na misje do Meksyku.
Przyjaciele Misji! Prosimy Was o modlitwę w intencji ks. Ivana. Wspierajmy Go także ofiarami duchowymi i materialnymi. Niech w Meksyku odczuwa nasze wsparcie. Niech dzięki Jego posłudze kapłańskiej ludzie zobaczą prawdziwe oblicze Jezusa i Jego Kościoła. Niech nigdy Jankowi nie zabraknie determinacji i odwagi do głoszenia ponadczasowych treści Ewangelii. Niech ludzie szybko zobaczą w Nim dobrego człowieka! Niech zobaczą w Nim Dobrego Pasterza! Bo Janek takim jest!

Ks. Radosław B. Herka SAC Ks. Radosław B. Herka SAC,
katechetyk, pedagog religii,
doktorant w Zakładzie Teologii Praktycznej
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

foto: © ks. Artur Karbowy SAC
foto: © ks. Sławomir Maizner SAC