Strona główna arrow Nr 77 (4/2016) arrow Modlimy się za misje
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu
MODLIMY SIĘ ZA MISJE

Przez ostatnie 21 lat pracowałem na misjach w Papui-Nowej Gwinei. Wielu Papuasów modli się słowem Bożym, szczególnie członkowie grup charyzmatycznych czy Legionu Maryi oraz ci, którzy nie przynależą do żadnej z grup parafialnych. Ważność słowa Bożego w liturgii jest podkreślana w czasie uroczystych Mszy św., kiedy to Biblia jest przynoszona procesyjnie do ołtarza, a następnie odczytywana.
    Pierwsza niedziela miesiąca sierpnia jest obchodzona jako Niedziela Biblijna, której towarzyszą specjalne celebracje, by zachęcić wszystkich wierzących do słuchania słowa Bożego i życia nim na co dzień, do posiadania Biblii w rodzinie i wspólnotach. W tygodniu, który następuje po Niedzieli Biblijnej, Pismo Święte jest obnoszone procesyjnie na specjalnie przygotowanym tronie od wspólnoty do wspólnoty. W każdej z tych grup celebrowane jest nabożeństwo biblijne związane ze słuchaniem słowa Bożego i dzieleniem się nim tak, jak każdy doświadcza go w swoim życiu. To uradowało mnie bardzo, kiedy zacząłem moją pracę misyjną w PNG. Sam zawsze czułem specjalny „pociąg” do słowa Bożego, który rozpoczął się podczas moich studiów geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, w duszpasterstwie akademickim „Maciejówka”, a potem oczywiście w seminarium. Podczas moich urlopów w Polsce, odkryłem na nowo sposób modlitwy słowem Bożym, nazwany z łaciny lectio Divina, czyli Boże czytanie. Ucząc się tego sposobu i praktykując go podczas rekolekcji, a także w codzienności, doświadczyłem, że słowo zaczęło do mnie przemawiać, wyjaśniać wiele spraw z mojego życia, uzdrawiać, pocieszać, wskazywać drogę, pomagało mi podejmować decyzje. Stało się to moją codzienną praktyką. Z tego powodu chciałbym zaproponować wszystkim modlącym się za misje i misjonarzy ten właśnie sposób modlitwy, bo on może stać się dla wielu skałą oparcia i mocą w codzienności i przez nie można doświadczyć Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa Pismem św.

    Ten sposób modlitwy ma 4 lub 5 etapów, które pomagają modlącym się doświadczyć mocy, światła i miłości Bożej, objawiającej się w słowie Bożym, nad którym się pochylamy. Te etapy to: lectio, czyli czytanie; meditatio, czyli medytacja; oratio, czyli modlitwa; contemplatio, czyli kontemplacja, i actio, czyli zaplanowanie konkretnych akcji – czynów, jakie podejmiemy.
    Lectio polega na powolnym, uważnym i wielokrotnym czytaniu tekstu Biblii. Aby zrozumieć i usłyszeć słowo Boże, trzeba naprawdę skoncentrować się na jego treści. Czytając, mamy odnaleźć to, co Bóg mówi przez swoje słowo.
    Meditatio opiera się na rozważaniu słowa i znalezieniu tego, co Bóg przez ten fragment Biblii mówi do mnie osobiście na tle tego, co odkryliśmy w lectio.
    Oratio polega na modlitwie słowem. Jeśli słowo prowadzi mnie do dziękczynienia Bogu, to dziękuję. Jeśli zachęca mnie do modlitwy wstawienniczej, to wstawiam się za ludźmi. Jeśli wzywa mnie do nawrócenia, to proszę o łaskę nawrócenia mojego czy innych ect.
    Contemplatio to zobaczenie Boga obecnego w moim życiu i w życiu bliźnich, wspólnot, rodzin i radowanie się z tego, że nasz Bóg jest Bogiem bliskim, Bogiem z nami, który pociesza, uzdrawia, prowadzi i jest na każde nasze wezwanie.
    Actio natomiast to odpowiedź na potrzebę, aby nasze spotkanie ze słowem Bożym było owocne, ponieważ „błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.  Słowo Boże zawsze wskaże nam jakąś sprawę, czyn, akcję, którą trzeba podjąć, aby np. pomóc misjom czy misjonarzom.
    Dobrze jest wziąć sobie np. tekst codziennej Ewangelii i modlić się nią każdego dnia. Można oczywiście przemadlać Ewangelię rozdział po rozdziale i doświadczyć w swoim życiu tego, co działo się, gdy Jezus wędrował po Galilei i Judei. Zachęcam gorąco do takiego sposobu modlitwy za misje. Dlatego że sam doświadczyłem jej mocy i miłosierdzia zarówno w Polsce, jak i na misjach, to pragnę dzielić się tym doświadczeniem z innymi i zachęcać, aby to stało się doświadczeniem wielu.

Ks. Jan Rykała SAC
foto: © Heesen Images - Fotolia