Od Redakcji Drukuj Poleć znajomemu
ks. RHOD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
    W życiu każdego z nas ważną rolę odgrywają kobiety. Od samego początku naszego istnienia jesteśmy z nimi związani więzami rodzinnymi i przyjacielskimi. Na kształtowanie naszego człowieczeństwa największy wpływ miały niewątpliwie nasze matki, a babcie niejednokrotnie wprowadzały nas w świat Boga. Wiele zawdzięczamy żonom, matkom, siostrom i ciociom. Nie do podważenia jest teza, że to właśnie kobiety nauczyły nas, jak istotne są w życiu uczucia, wrażliwość, delikatna intuicja, ofiara i patrzenie na człowieka przez pryzmat serca. Dzięki kobietom słowo „kocham” w naszym życiu nabiera głębszego znaczenia. Jak zauważył św. Jan Paweł II w Mulieris dignitatem, są one obdarzone niebywałym fenomenem. Opiewają je artyści. Świat bez kobiet byłby brzydki! Świat bez kobiet byłby niepełny! To im Bóg dał to, czego nie mają mężczyźni, a mężczyznom to, czego nie mają kobiety! Dlatego w tym świecie nie ma mężczyzn bez kobiet, a kobiet bez mężczyzn! Z mężczyznami są równe w godności! Jesteśmy przecież sobie potrzebni!
    Drodzy Czytelnicy „Horyzontów Misyjnych”, oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego pallotyńskiego kwartalnika, w którym podjęliśmy tematykę „Kobiety na misjach”. Obok misjonarzy ich rola jest nieoceniona! One, nie będąc kapłanami, „na drugim froncie” dokonują często rzeczy niemożliwych! To one widzą to, czego niejednokrotnie nie dostrzegają misjonarze. Swoim sercem kochają tych, do których są posłane. Dla dzieci są wymagającymi matkami i nauczycielkami, dla młodzieży autorytetami, dla matek nauczycielkami życia i funkcjonowania w społeczeństwie, dla mężczyzn niedoścignionym wzorem operatywności i twórczego myślenia! To one z sercem podchodzą do chorych i opuszczonych. Podejmują działania, bez których źle funkcjonowałyby katolickie misje. Czynią to bezinteresownie, z miłości! Miłość przez nie świadczona sprawia, że ten świat staje się lepszy. Ojciec Święty Franciszek powiedział kiedyś w jednej z homilii w domu św. Marty: „Tam, gdzie jest chrześcijanin, tam już na ziemi jest skrawek nieba!”. Ja chcę dodać, że tam, gdzie jest misjonarka, tam na ziemi jest nowy kawałek nieba!
    Drodzy Czytelnicy! Niech artykuły zawarte w tym numerze „Horyzontów Misyjnych” pomogą nam wszystkim choć trochę zgłębić tajemnicę kobiety, chociaż któż ją pojmie?


ks. Radosław B. Herka SAC
Wicesekretarz ds. Misji