Strona główna arrow Korea Południowa arrow Ponowne odkrycie powołania
Ponowne odkrycie powołania Drukuj Poleć znajomemu
W roku bieżącym przypada 25 rocznica istnienia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Pallotynów (SAC) w Korei Południowej. Jest to dla nas błogosławiony i szczęśliwy rok. Przede wszystkim chciałbym podziękować, a także wyrazić uwielbienie i chwałę miłosiernemu Bogu Ojcu za towarzyszenie nam od samego początku istnienia SAC w Korei oraz za wszelkie łaski, którymi hojnie nas obdarzył do dnia dzisiejszego. Chciałbym również bardzo podziękować ks. Zbigniewowi Wasińskiemu i ks. Jerzemu Ciesielskiemu, którzy 25 lat temu przybyli do tej obcej ziemi i dali początek historii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Korei Południowej.

Jako członkowie koreańskiej Delegatury Prowincji Zwiastowania Pańskiego wszyscy braliśmy udział w wielu spotkaniach, podczas których zastanawialiśmy się, jak owocnie przeżyć ten rok łaski. Uzgodniliśmy, że bardziej potrzebujemy nowego spojrzenia na naszą tożsamość niż zewnętrznych obchodów z Mszą Świętą dziękczynną. Zrozumieliśmy, jak ważne jest uświadomienie sobie, kim jest członek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego istniejącego w ramach i dla potrzeb Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAC). Aby więc duchowo przygotować się do uczczenia rocznicy zaprosiliśmy do Korei irlandzkiego Przełożonego Prowincjalnego i zarazem Przewodniczącego ZAK ks. Jeremiah Murphy'ego. W dniach 18-20 stycznia bieżącego roku ks. J. Murphy prowadził seminaria na temat historii Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – „wielkiej rodziny” pallotyńskiej, a także na temat charyzmatu naszego patrona św. Wincentego Pallottiego. Był to czas wielkiej łaski nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich moich braci we wspólnocie.

Dzięki tym seminariom na nowo odkryliśmy charyzmat naszego patrona...
... oraz duchowość Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Jakże głęboko nasz patron doświadczał nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia! Jakże poruszające jest to, że w odpowiedzi na tę miłość i miłosierdzie wytrwale realizował odkryte w sobie powołanie!

Słowa św. Wincentego Pallottiego o tym, że „największą łaską jaką Bóg obdarzył bezużytecznego człowieka jest powołanie go do współudziału w Jego dziele zbawienia” najbardziej mnie wzruszyły. Podzielam przekonanie, że jestem powołany do odpowiedzialności nie tylko za swoje zbawienie, ale również za zbawienie moich bliźnich. Innymi słowy, największą łaską, jaką mnie Bóg obdarzył jest powołanie mnie na apostoła.

inęło już 15 lat od mojego wstąpienie do wspólnoty pallotyńskiej. Wspomniane seminaria skłoniły mnie do przyjrzenia się temu, jak wiernie apostołowałem dla zbawienia bliźnich. Jeśli zatem do tej pory poświęcałem się jedynie obowiązkom księdza, to już wiem, że od teraz jako członek Stowarzyszenia, istniejącego w ramach i dla potrzeb Zjednoczenia, powinienem realnie działać również na rzecz wspierania członków naszej „pallotyńskiej rodziny”.

Wraz ze wszystkimi braćmi, którzy przygotowują się do obchodów rocznicowych, uświadomiłem sobie, że naszym powołaniem jest właśnie szerzenie Zjednoczenia, do czego wszyscy się przygotowujemy. Przez ostatnie 25 lat nasza wspólnota koncentrowała się na formacji członków Stowarzyszenia, tworzeniu Apostolatów i na głoszeniu Miłosierdzia Bożego. Rozpoczął się rok łaski, a tym samym nowy etap w historii Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Korei. Na nowo budujemy naszą tożsamość.

Czytamy w Biblii, że „wszystko ma swój czas” (Koh 3,1), a więc nadszedł czas 25. rocznicy istnienia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Korei Południowej - rok, który będzie błogosławionym rokiem nowego początku Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na koreańskiej ziemi. Jako członek Stowarzyszenia z wielką przyjemnością będę uczestniczyć w tej misji i naśladować naszego patrona.

Królowo Apostołów, módl się za naszą wspólnotę!

Św. Wincenty Pallotti, wstaw się za nami, abyśmy jako apostołowie Jezusa Chrystusa podobnie jak Ty potrafili wiernie i z radością żyć dla zbawienia świata.

Dong-Eok Ahn (Franciszek) SAC
 
SMS misje