Strona główna arrow Nr 71 (2/2015) arrow Katecheza misyjna dla dzieci w wieku 6 do 11 lat
Katecheza misyjna dla dzieci w wieku 6 do 11 lat Drukuj Poleć znajomemu
Temat katechezy: „Modlę się za misjonarzy i misjonarki.”

Cel strategiczny katechezy: Zachęcenie dzieci do odpowiedzialności za misjonarzy, którzy poza granicami naszej Ojczyzny głoszą Ewangelię w krajach misyjnych. Odpowiedzialność ta powinna się przejawiać przede wszystkim w modlitwie.

Pomoce dydaktyczne: tablica, telefon komórkowy, blok rysunkowy i kredki świecowe lub pastele, magnesy, 2 komplety plansz z hasłami

Pierwszy komplet plansz:
1. Znam numer telefonu do mojego Przyjaciela.
2. Rozmawiam z moim Przyjacielem o ważnych sprawach.
3. Wysyłam często do mojego Przyjaciela krótkie smsy. ...

...
4. Dzwonię do mojego Przyjaciela nie tylko sygnałem wzywania pomocy.
5. Telefon mojego Przyjaciela nie zna sygnału „zajęty.”
Drugi zestaw plansz:
1. Numer telefonu do Pana Boga to znak krzyża.
2. Rozmawiam z Panem Bogiem o misjonarzach. Dziękuję za nich, proszę o pomoc dla nich.
3. Często w ciągu dnia modlę się krótkimi zdaniami: „Jezu błogosław Misjonarzom”, „Niech misjonarze nigdy nie czują się sami”, „Jezu daj zdrowie misjonarzom.”
4. Dziękuję w modlitwie za misjonarzy.
5. Pan Bóg zawsze wysłuchuje modlitw za misjonarzy.

Metody: pogadanka, rysunek

Przebieg katechezy:
Nauczyciel religii po krótkiej modlitwie, sprawdzeniu listy obecności i uzupełnieniu dokumentacji szkolnej, wprowadza dzieci w tematykę katechezy: „Modlę się za misjonarzy i misjonarki”. Katecheta pyta dzieci kim jest misjonarz, co robi misjonarz. Próbuje uzyskać informację, czy dzieci wiedzą, gdzie pracują polscy misjonarze i w jaki sposób możemy wspierać działalność apostolską misjonarzy. Dzieci na pewno udzielą odpowiedzi, że należy pomagać misjonarzom i misjonarkom poprzez pomoc finansową, ale także przez modlitwę.
Następnie nauczyciel pokazuje dzieciom telefon komórkowy. Prosi, aby dzieci udzieliły odpowiedziały na pytanie, do czego służy telefon komórkowy. Na pewno padną odpowiedzi: Do rozmawiania (katecheta dopowiada: rozmawiamy z naszym rozmówcą, nie widzimy rozmówcy, ale go słyszymy; zanim rozpoczniemy rozmowę należy wbić numer telefonu do naszego rozmówcy; do kogo często dzwonimy, o czym rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi; co to znaczy, że rozmawiamy z przyjacielem o ważnych sprawach; dlaczego bardzo często prosimy Go o pomoc; należy podkreślać, że nasz Przyjaciel zawsze odbiera od nas telefon, bo nas bardzo kocha; często wysyłamy do Przyjaciela krótkie smsy, bo on traktuje nas bardzo poważnie).

Nauczyciel zawiesza na tablicy pierwszy komplet przygotowanych wcześniej plansz. Dzieci wspólnie odczytują treści zawarte na planszach.

Potem katecheta uświadamia dzieciom, że chrześcijańska modlitwa jest podobna do naszej rozmowy z Przyjacielem przez telefon komórkowy. Katecheta bierze drugi zestaw plansz i przypina je obok wcześniej powieszonych plansz. Nauczyciel uszczegóławia treści zawarte na dowieszonych planszach, wykazując, na czym polega podobieństwo między rozmową przez telefon komórkowy a naszą modlitwą za misjonarzy. Następnie dzieci znów wspólnie odczytują treści zawarte na planszach.
Potem katecheta prosi, aby dzieci wzięły blok rysunkowy i narysowały, jak modlą się za misjonarzy. Na zakończenie katechezy dzieci wspólnie odmawiają zaproponowaną przez siebie modlitwę w intencji misjonarzy i misjonarek.

W czasie prowadzenia zajęć należy pamiętać o ocenianiu dzieci. Najładniejsze prace powinny zostać wywieszone na gazetce szkolnej.

Autor: ks. Radosław Herka SAC – katechetyk, pedagog religii, doktorant w Zakładzie Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.