Strona główna
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu
Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje, zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego” (Dz.1216).

„Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni, wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia...
... swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.” (Dz.1217).

„O Miłości wiekuista, pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym się stać kapłanem, mówiłabym nieustannie o miłosierdziu Twoim duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszom dać poznać Ciebie, by dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, jaką Ty umarłeś dla mnie i dla nich. O Jezu, wiem nadto dobrze, że mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją, mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu, i dusz nieśmiertelnych”. Amen. (Dz. 302).

„Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją” – powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny. Prośmy więc o wysłuchanie naszych próśb, które wymieniamy ze słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
1. Módlmy się za Kościół św., by śmiało głosił Chrystusowe Miłosierdzie wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
2. Módlmy się za Ojca św., by, pełen ducha Bożego, był dla całego świata dźwignią ładu moralnego i obrońcą wszystkich uciśnionych. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
3. Módlmy się za wszystkie kraje misyjne, by pracujący tam kapłani, zakonnicy i zakonnice cieszyli się życzliwością władz państwowych. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
4. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki na całym świecie, by z pomocą Twojej łaski mogli rozdawać wszystkim ludziom miłość, radość i pokój - wysłuchaj nas Panie.
5 Módlmy się za całą ludzkość, aby poznała niezgłębione Miłosierdzie Boże i uznała swój grzech. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
6 Módlmy się o liczne powołania misyjne, aby nie zabrakło pracowników na Niwie Bożej. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
Boże, który chcesz zbawić wszystkich ludzi i przywieść ich do poznania prawdy, poślij misjonarzy na żniwo swoje, aby z niezachwianą gorliwością głosili prawdę Twoją wszystkim narodom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(odmawiana na cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x).

„Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (Dz.1211).”

MODLITWA ZA MISJONARZY
Panie Boże Miłosierny, który poprzez swych kapłanów chcesz, aby Twoje Imię wymawiały każde usta, który dajesz moc tym wszystkim, których powołałeś do spełniania tego trudnego, ale jakże pięknego zadania, jakim są misje. Błogosław ich pracy, by byli mężnymi, pełnymi wiary głosicielami Twej nauki, by nie zniechęcali się trudnymi warunkami życia, obojętnością i oziębłością ludzi, wśród których głoszą Ewangelię.
Niech przez posługę misjonarzy zapalą się, Panie, płomienie Twojej miłości w sercach tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Amen.