Idźcie! Drukuj Poleć znajomemu
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15),  -te słowa Zmartwychwstałego Chrystusa, nazywane nakazem misyjnym, od zawsze są inspiracją dla Kościoła, aby nieustannie wychodził z Dobrą Nowiną do każdego, kto jej jeszcze nie słyszał, lub kto o niej już zapomniał.

Nakaz misyjny pociągnął także tych naszych współbraci, którzy ćwierć wieku temu wyjechali do Papui Nowej Gwinei oraz do Korei Południowej (oraz tych, którzy stopniowo dołączali do pionierów), by tam, jako duchowi synowie św. Wincentego Pallottiego, prowadzić innych do osobistego spotkania z Bogiem, który jest miłosierdziem i nieskończoną miłością. Ci nasi współbracia nie bali się - jak mówił papież Benedykt XVI – porzucić swój „bezpieczny i znany świat, by służyć tam, gdzie brak kapłanów”.

Ich decyzja o wyjeździe...
... mogła być podyktowana jedynie wiarą i wielkodusznością. Misjonarze udający się do Korei musieli nauczyć się niezwykle trudnego języka, a ci którzy zamierzali pracować w Papui – musieli zmierzyć się z niesprzyjającym klimatem oraz z surowymi i niebezpiecznymi warunkami życia. Jedni i drudzy musieli liczyć się z tym, że tam, gdzie jadą, będą zawsze „z innego świata” i że samotność będzie im dokuczała bardziej, niż gdyby pracowali w Polsce, w pobliżu domu rodzinnego i grona przyjaciół.

Dziś jesteśmy im bardzo wdzięczni. Doceniamy ich trud, oddanie, ich determinację i poświęcenie. Jesteśmy zbudowani ich zaufaniem do Pana. Cieszymy się owocami ich pracy, wierząc, że wszystkie i w całej pełni Bóg pokaże nam dopiero w wieczności.
Nie zapominajmy o tych misjonarzach w naszych modlitwach i duchowych ofiarach. Jeśli nas na to stać – wspierajmy ich posługę także darem materialnym. Żaden grosz ofiarowany na misje nie jest zmarnowany.

Ale i my sami także „idźmy”, wciąż pamiętajmy, że będąc uczniami Chrystusa jesteśmy też i misjonarzami, jak to wielokrotnie przypomina papież Franciszek, gdyż „we wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania” (Evangelii gaudium, 119).

Ks. Adrian Galbas SAC