Strona główna
W Imię Boże, zaczynamy!!! Drukuj Poleć znajomemu
W Imię Boże – zaczynamy!!! Dodaj nam Boże mocy, mądrości i miłości oraz pobłogosław temu dziełu.

Taki wpis umieścili Misjonarze w kronice misji Pallotynów w Papui Nowej Gwinei, kiedy 25 lat temu stanęli na „rajskiej wyspie”. Były to lata trudne, ale i zarazem bardzo owocne, szczególnie w wymiarze duchowym.

Wiele dzieł służących parafiom powstało dzięki pracy misjonarzy. Każdy z nich włożył wiele wysiłku w poznanie języka, kultury, mentalności ludzi, pokonanie trudności życia codziennego, jak drogi w bardzo kiepskim stanie, często zalewne, plaga komarów itp.

Część z nich zmuszona była wyjechać ze względu na stan zdrowia. Mimo wszystkich przeciwieństw, kierując się nakazem Chrystusa, by nieść Ewangelię na cały świat, z całkowitym oddaniem Bogu, który umacnia ich we wszystkich sytuacjach dzielnie stawiają czoła wszystkim wyzwaniom, ukazując, ze Ewangelia jest rzeczywistością, którą można skutecznie realizować. Potrzeba „tylko”
nieprzebranych zapasów cierpliwości.

Jan Paweł II pisał: „Kościół jest wezwany, by przedstawić Dobrą Nowinę ludom Oceanii stosownie do ich obecnych potrzeb i okoliczności.” Dzięki Państwa zainteresowaniu, modlitwie i wsparciu, towarzyszącemu Misjonarzom w ich posłudze
jest to możliwe. I za to w imieniu misjonarzy i naszym dziękujemy i polecamy Ich Państwa trosce.

W 25-tą rocznicę pracy misyjnej polskich pallotynów w Papui Nowej Gwinei,
za oddaną służbę na niwie Pańskiej składamy Im serdeczne podziękowania
oraz życzymy błogosławieństwa Bożego,
dużo sił i zdrowia na dalsze lata misyjnego posługiwania.