Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu
Maryjo, Matko Boża, dziękuję Ci za miłość, którą obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękuję za macierzyńską opiekę, którą otaczałaś misjonarzy, głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju.

Kochająca Matko, powierzam Twemu Niepokalanemu Sercu wszystkie Twe umiłowane dzieci w Kościele i wszystkich mieszkańców tego kraju. Powierzam Ci biskupów, kapłanów i diakonów, którzy kontynuują tutaj dzieło głoszenia Dobrej Nowiny i Odkupienia. Zawierzam Ci zakonników i zakonnice, którzy sami, z ufnością, zwrócili się do Ciebie, jako do swego specjalnego wzoru przewodniczki.

Matko Wcielonego Słowa, powierzam Ci katechistów i świeckich, zajmujących odpowiedzialne stanowiska w Kościele, rodziny, chorych i cierpiących, więźniów i samotnych, młodych i starych – wszystkich ludzi świeckich...
... Papui Nowej Gwinei. Proszę Cię, byś prowadziła ich z miłością do Twego jedynego Syna, Zbawiciela świata, ażeby uzdrowił tych, co cierpią, pojednał tych, co grzeszą, i wzbudził nową nadzieję w tych, którzy są w rozpaczy.

Matko Apostołów, Matko Kościoła, zawierzam Ci wielkie dzieła ewangelizacji, oraz tych wszystkich, którzy starają się wspomagać królestwo Boże, głosząc Ewangelię Chrystusa. Zanoszę do Ciebie gorące błaganie o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do swej winnicy.

O Matko Boga Żywego, wskaż nam drogę do łaski i zbawienia.
Błogosławiony owoc Twego łona, Jezus.

Akt oddania Papui Nowej Gwinei Matce Bożej odmówiony przez Jana Pawła II po Mszy św. w intencji ewangelizacji w PNG


Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie.
Amen.

Z listu Czytelnika:
Drogi Misjonarzu, zdaję sobie sprawę z tego jak może być Ci ciężko. Dzisiaj chcę wyrazić swoją wdzięczność za tę, jakże trudną i ciężką, pracę... Mało jest ludzi którzy pamiętają o Tobie i wszystkich innych osobach które oddały się Bogu i ukazują światu Jego miłość... Chcę Ci podziękować w imieniu swoim i wszystkich ludzi. Obiecuję pamiętać o Tobie i wszystkich misjonarzach w modlitwie. Nie zapomnę nigdy jak wiele dobrego zrobiłeś dla innych ludzi...
 
http://www.horyzonty.misjesac.pl/help/screen.html