Strona główna arrow Nr 68 (3/2014) arrow PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:
PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA: Drukuj Poleć znajomemu
Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.

Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia i edukacji, która w krajach misyjnych jest odpłatna. Papua Nowa Gwinea, Meksyk – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca, otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.


PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:
Obejmuje podopiecznych z Papui Nowej Gwinei i Meksyku
- skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli
- angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne, a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym
- polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 100 zł (w tym 10 zł na koszty administracyjne)

Każdego miesiąca...

...Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Częstochowie przekazuje tę kwotę pallotyńskim misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagają konkretnemu dziecku, opłacając jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka.

Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach księża pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.

Pallotyńską Adopcją Serca objęte są dzieci do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się uczą. Rodzina adopcyjna z Polski przy wyborze dziecka może określić jego płeć i wiek. Z przygotowanej przez misjonarzy listy dzieci do adopcji staramy się – w miarę możliwości – przydzielać dzieci stosownie do pragnień Rodziny adopcyjnej.

Zgłoszenia do Adopcji Serca, korespondencję zawsze prosimy przesyłać na adres:

Sekretariat Misyjny
Prowincji Zwiastowania Pańskiego
ul. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa
Tel. 662 154 977, 34 368 05 43

Wpłaty z dopiskiem: „ADOPCJA SERCA”
prosimy przesyłać:
Sekretariat Misyjny SAC
ul. Przybyszewskiego 30
60-959 Poznań
Nr konta PL 17124012131111001053989234