Strona główna arrow Inne kraje arrow Wywiad z ks. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, rektorem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie
Wywiad z ks. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, rektorem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie Drukuj Poleć znajomemu
Ks. Artur: Jak dzisiaj, kiedy tylu ludzi jest zagubionych, w jaki sposób ukazać im przesłanie z Fatimy, aby rozpalić w nich wiarę?

Ks. Cabecinhas: Myślę, że trzeba spojrzeć na Matkę Bożą, jako najdoskonalszy wzór życia wiary. Ona jest najdoskonalszą drogą, przewodzi nam i wskazuje w jakim sposób powinniśmy żyć wiarą. Oczywiście Fatima, przesłanie jakie Matka Boża tutaj przekazała, jest szkołą wiary. Myślę, że sama Maryja jest szkołą wiary, która nas przyciąga, prowadzi w wierze silniej niż samo przesłanie z Fatimy. Przesłanie z Fatimy centralizuje się na wierze. Wskazuje na uczynienie z Boga centrum życia osoby wierzącej. Wystarczy przypomnieć, że zarówno w objawieniach Matki Bożej, jak i objawieniach Anioła wiara w Trójcę Świętą jest oczywista. Przez ten fakt przesłanie z Fatimy jest szkołą wiary, gdyż prowadzi nas do tego co jest najistotniejsze w wierze: kieruje życie człowieka tak, aby uczynić Boga centrum swojego życia, prowadzi nas...
... do odkrycia Boga w Trójcy Świętej, sprawia że możemy doświadczyć niektórych aspektów, które są centralne w życiu chrześcijanina, jakim jest np. Eucharystia jako centrum życia chrześcijanina; rola pokuty i pojednania w drodze wiary, która jest elementem centralnym przesłania z Fatimy.

Ks. Artur: Sanktuarium w Fatimie przygotowuje się do setnej rocznicy objawień. W tym roku temat centralny programu przygotowań przebiega pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Wobec kryzysu w jakim żyjemy jak przekazać to wezwanie?

Ks. Cabecinhas: Kiedy był przygotowywany projekt przygotowań do celebracji stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie nie wiedzieliśmy, że w trzecim roku przygotowań będziemy żyli w kryzysie. Jest prawdą że temat, który towarzyszy nam w tym roku jest opatrznościowy, gdyż czas wielkich trudności, w których żyjemy potrzebuje wezwania, której jest głębokim wezwaniem biblijnym: Nie lękajcie się. Zaufanie przychodzi przede wszystkim z zauważenia, że wobec trudności nie jesteśmy sami. Zarówno w Piśmie Świętym, jak i w przesłaniu z Fatimy wezwanie: nie lękajcie się, występuje z tym zapewnieniem: nie jesteśmy sami. Nawet w najtrudniejszych momentach Bóg nas nie opuścił.
Ciekawostką jest, że wybór tego tematu jest związany z obietnicą, jaką Matka Boża dała Łucji: będziesz cierpiała, będzie ci ciężko, ale nie załamuj się moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Ciebie do Boga. Nie mówimy tutaj o jakimś magicznym rozwiązaniu. Mówimy o zaufaniu, do którego jesteśmy wezwani przez Tego, który wie, że wśród trudności nigdy nie jesteśmy sami. Bóg nigdy nas nie opuścił i nigdy nie opuści poprzez matczyną pomoc Matki Bożej. To przesłanie zaufania, przesłanie nadziei płynie z Fatimy. Jest to temat tego roku, ale trzeba pamiętać że całe przesłanie z Fatimy jest przesłaniem zaufania i nadziei obecnym wśród modlących się do Matki Bożej z Fatimy - nie tylko przybywających do sanktuarium, ale obecnych na całym świecie. Wobec trudności nie mamy motywów, aby się lękać, mamy motywy, aby ufać.
Oczywiście ufność nie jest i nigdy nie może być aktem pasywnym w sensie, że skrzyżujemy ręce, gdyż ufamy, bo Matka Boża nas chroni, nie opuści nas i tylko musimy czekać, aby Ona za nas rozwiązała problem. Zaufanie oznacza: czynić, co jest możliwe i nie pozwolić, aby trudności nas przygniotły.

Ks. Artur: Być rektorem sanktuarium w Fatimie nie jest łatwo, skąd Ksiądz czerpie siły aby sprostać wyzwaniom?

Ks. Cabecinhas
: Czerpię siły, aby przezwyciężyć trudności i kierować tym wielkim wyzwaniem, jakim jest dla mnie Sanktuarium w Fatimie, od Tej, która jest odpowiedzialna za to Sanktuarium, od Matki Bożej. Bez wątpienia wyzwanie jest wielkie, przede wszystkim ze względu na wielkość, na oddziaływanie, jakie sanktuarium ma w świecie chrześcijańskim. Pragnę powiedzieć, że w wypełnieniu tego zadania, jakie Kościół mi powierzył, czuję się chroniony, czuję pomoc Matki, Matki Bożej. która tutaj się objawiła.
Ks. Artur: Po prawie stu latach objawienia Matki Bożej w Fatimie, jakie jest znaczenie przesłania z Fatimy dla Portugalii i dla świata?
Ks. Cabecinhas: Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Fatimy w 2010 roku powiedział, że przesłanie z Fatimy jest ciągle aktualne. Papież mówił, że byłoby iluzją myśleć, że przesłanie z Fatimy zostało zakończone. Myślę, że aktualność przesłania jest żywa, a jego głównym celem dla Portugalii i całego świata jest wskazanie na konieczność posiadania Boga w centrum życia osoby wierzącej, na zaufanie Jemu, aby przezwyciężyć osobiste kryzysy. Przesłanie z Fatimy ciągle nas kieruje do tego, co jest najistotniejsze w wierze poprzez Maryję. Maryja, w przesłaniu z Fatimy, jest prawdziwą drogą, która nas prowadzi do swego syna Jezusa Chrystusa.

Ks. Artur: W 2017 roku będziemy przeżywać setną rocznicę objawień w Fatimie. Przewodniczący Episkopatu Portugalii kardynał Jose Policarpo i biskup diecezji Leiria - Fatima już potwierdzili chęć zaproszenia Ojca Świętego Franciszka do uczestnictwa w tych obchodach. Czy możemy spodziewać się również beatyfikacji siostry Łucji?

Ks. Cabecinhas: Myślę, że będzie trudno oczekiwać beatyfikacji siostry Łucji na stulecie Objawień Fatimskich, gdyż proces beatyfikacyjny jest długi. Siostra Łucja, dzięki Bogu, żyła wiele lat i dzięki Bogu pisała dużo. Znamy książki, wspomnienia, liczne listy siostry, w związku z tym praca nad procesem beatyfikacyjnym jest długa i nie można go przeprowadzić szybciej.
Pragnę, aby beatyfikacja nastąpiła w stulecie objawień, ale wyznaję, że jest to bardzo trudne do zrealizowania, gdyż pozostało bardzo mało czasu do roku 2017, aby w tym czasie przeprowadzić cały proces do końca. Oczywiście ciągle mam nadzieję, że będzie możliwe zrealizować to pragnienie.

Ks. Artur: Wiara bez miłości jest martwa. Sanktuarium prowadzi wiele akcji miłosierdzia proszę przedstawić niektóre.

Ks. Cabecinhas
: Sanktuaria są zawsze miejscem miłosierdzia. Sanktuarium w Fatimie w ostatnich latach stara się w sposób szczególny prowadzić dzieła miłosierdzia. Jednym z dzieł miłosierdzia, które jest realizowane w samym sanktuarium jest wychodzenie naprzeciw prośbom o pomoc potrzebującym, którzy do nas się zwracają bezpośrednio. Mamy zorganizowaną strukturę, aby im pomóc. Inną akcją jest odpowiedź na prośby o pomoc, które nadchodzą do nas z całego świata, a przede wszystkim z Portugalii. W czasie kryzysu, w którym żyjemy sanktuarium współdziała w sposób szczególny z Caritas. Pomoc, której udziela sanktuarium w sposób szczególny koncentruje się na rzeczywistości portugalskiej, ale również ciągle jest realizowana pomoc dla całego świata. Do Sanktuarium przychodzą prośby o pomoc socjalną z całego świata i staramy się w miarę możliwości na nie odpowiedzieć, aby przesłanie z Fatimy była również szkołą miłości, jak wyraził się Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pobytu w Fatimie w roku 2010, gdyż Fatima będąc szkołą wiary i nadziej jest również szkołą miłości. Poza tym prowadzimy cały szereg aktywności duchowych dla tych, którzy potrzebują takiej pomocy, pamiętamy o chorych, o tych co przeżywają głębokie problemy rodzinne. Nasza aktywność duszpasterska prowadzona jest również poprzez pomoc socjalną.

Ks. Artur: Do Fatimy przybywają pielgrzymi z wielu części świata. Czy możemy mówić o misyjnym charakterze przesłania z Fatimy?

Ks. Cabecinhas
: Wierzę że tak, gdyż przesłanie z Fatimy jest obecne na pięciu kontynentach. Przesłanie z Fatimy rozprzestrzenia się o wiele dalej niż samo sanktuarium w Fatimie ma możliwość przekazać.
Przesłanie z Fatimy przekracza rzeczywistość samego sanktuarium. Mimo, że w swoich korzeniach jest połączone z sanktuarium w Fatimie istnieją sanktuaria poświęcone Matce Bożej z Fatimy na całym świecie, i dla nas jest to wielka radość kiedy odkrywamy istnienie kolejnego sanktuarium, kolejnej parafii poświęconej Matce Bożej z Fatima. Często jest tak, że w miejscach, gdzie nawet nie podejrzewaliśmy, iż jest znana duchowość z Fatimy, wierze towarzyszy fatimskie przesłanie. Z Filipin, z Korei Południowej przybywa wiele grup do Fatimy. Wśród krajów, z których przybywa wielu pielgrzymów jest również Brazylia, przybywają właściwie z całej Ameryki Łacińskiej. Europa przeżywa kryzys chrześcijaństwa. Afryka i Azja są miejscami gdzie chrześcijaństwo wzrasta. Ameryka Łacińska w chwili obecnej jest wielkim kontynentem chrześcijańskim. Toteż z zainteresowaniem obserwujemy wpływ przesłania z Fatimy na wzrost wiary w Ameryce Łacińskiej.
Przesłanie z Fatimy, wizyta pielgrzymującej figury Matki Bożej z Fatimy są prawdziwymi dziełami nowej ewangelizacji, która przyciąga również tych, którzy są słabsi w wierze. Wierzę, że jest to jedna z rzeczywistości Matki Bożej: być mostem również dla tych, którzy, mimo że są ochrzczeni, zostawili wiarę. Dziś często Maryja jest drogą, aby przybliżyć się do życia wiarą. Dlatego z radością obserwujemy życie przesłaniem fatimskim w zasięgu o wiele większym niż fizyczny aspekt sanktuarium w Fatimie.

Ks. Artur: Sanktuarium w Fatimie jest odnośnikiem dla całej Portugalii. Ksiądz jest doktorem liturgiki. Co jeszcze można zrobić, aby przekazać piękno liturgii?

Ks. Cabecinhas: Ukazanie piękna liturgii jest stałym wyzwaniem dla sanktuarium, tak samo jak jest stałym wyzwaniem we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich. Celebracja liturgiczna winna być celebracją piękną, która nam przekazuje piękno doświadczenia Boga i obecności Boga w codziennym życiu. Piękno samej celebracji liturgicznej, zarówno z sanktuarium, jak i w jakiejkolwiek wspólnocie, nie tkwi w ozdobach w które my dodajemy do celebracji, lecz na prostocie samej celebracji liturgicznej. Celebracja liturgiczna właściwie rozumiana i celebrowana, z prostotą, z należnym szacunkiem, wyraża jej piękno.
Piękno życia wiarą, piękno samej celebracji. Inne elementy mogą pomóc i powinny pomagać, w upiększeniu celebracji, ale jest ważne, żeby zauważyć, że piękno, które jest fundamentalne i właściwe samej celebracji liturgicznej, zależy od Boga. Od nas zależy wyrażenie tego piękna, jednak musimy uważać, aby nasza akcja nie przyćmiła piękna samej celebracji.

Rozmawiał ks. Artur Karbowy SAC

Zdjęcia ks. Artur Karbowy SAC