Strona główna arrow Rok 2003 arrow Nr 22 (1/2003) arrow Umiłować Chrystusa
Umiłować Chrystusa Drukuj Poleć znajomemu
Jezu – nasz Odkupicielu
Jezu, Chryste, Synu Boga Żywego,
narodzony w noc betlejemską
z Maryi Dziewicy.
Jezu Chryste, nasz Bracie!
I nasz Odkupicielu!


Ogarnij
pierwszym spojrzeniem Twoich oczu
wszystkie nabrzmiałe sprawy
współczesnego świata!
Przyjmij do wspólnoty
Twego ziemskiego Narodzenia
wszystkie ludy i narody ziemi.

Przyjmij nas wszystkich,
mężczyzn i kobiety,
Twoich braci i siostry,
którzy potrzebują
Twej miłości i Twojego miłosierdzia....


... Jezu, naucz nas widzieć Twoje oblicze
Bądź pozdrowiony Królu pokoju,
bądź pozdrowiony, Sługo życia.

Niech Twoja męka nawróci nasze serca:
niech rozerwie łańcuch wspólnictwa,
wszyscy bowiem jesteśmy winni,
że opóźnia się nadejście Królestwa.
Oświeceni Prawdą, która wyzwala,
prosimy Cię,
naucz nas widzieć Twoje oblicze
w każdym człowieku,
Twoją obecność
w każdym biednym i prześladowanym,
w każdym, kto czyni pokój i sprawiedliwość,
brata wezwanego do łaski Bożego synostwa.
Ty, Panie Jezu, żyjesz i królujesz na wieki.

Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za wszystko
Panie Jezu Chryste, Odkupicielu ludzkości,
do Twego Najświętszego Serca
zwracamy się z pokorą i ufnością, z czcią i nadzieją,
z głębokim pragnieniem oddawania Ci czci
i głoszenia Twojej chwały.

Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata,
dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz.
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,
wielbimy Cię za tę miłość, jaką
nam objawiłeś przez Twoje Najświętsze Serce,
przebite włócznią za nas;
Serce, które stało się dla nas
źródłem radości i życia wiecznego.

Zgromadzeni w Imię Twoje,
które jest ponad wszelkie imię,
oddajemy się Twemu Najświętszemu Sercu,
w którym mieszka pełnia prawdy i miłosierdzia.
Panie, Jezu Chryste,
Królu miłości, Książę pokoju,
bądź Panem naszych serc i naszych domów.

Przezwyciężaj wszelkie potęgi zła
i dopuść nas do udziału w zwycięstwie
Twego Najświętszego Serca.
Niechaj wszystkie nasze słowa i czyny
głoszą chwałę Twoją
i chwałę Ojca i Ducha Świętego
Boga jedynego, wiecznie Żywego,
Pana naszego na wieki wieków.

Jan Paweł II