Strona główna arrow Nr 67 (2/2014) arrow Dar Serca wspiera edukację
Dar Serca wspiera edukację Drukuj Poleć znajomemu
Kochani Dobrodzieje! Cieszymy się, że zechcieliście odpowiedzieć na nasz projekt adopcji na odległość, nazwany Adopcją Serca, którą prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Dzięki ofiarom naszych Dobrodziejów możemy dotrzeć z pomocą materialną do dzieci i młodzieży żyjących w krajach misyjnych. Naszym projektem są objęte obecnie dzieci i młodzież z Papui Nowej Gwinei i Meksyku – krajów, które potrzebują szczególnej pomocy.

Każda złotówka wpłacona na projekt Adopcji Serca jest darem serca wspierającym edukację dzieci i młodzieży pochodzących z biednych rodzin. Pomaga im to wyrwać się z kręgu niedostatku i biedy. Nasi Misjonarze Pallotyni pracujący w Papui Nowej Gwinei i Meksyku, dzięki pomocy płynącej od Was, Kochani Dobrodzieje, każdego miesiąca opłacają szkołę dla tych dzieci i młodzieży.
Wykształcenie, to najpiękniejszy prezent dla młodego człowieka, to początek lepszej przyszłości.

To dzięki Wam, możliwy jest zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych...
... leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka.

Pan Jezus zaprasza nas wszystkich do czynnego zaangażowania się w to wielkie Dzieło Miłosierdzia! Zawierzmy się całkowicie Panu Bogu i z nowym zapałem propagujmy to konkretne dzieło pomocy, w naszym środowisku pracy, w szkołach, przy parafiach, wśród znajomych, rodziny i przyjaciół. Każde uczynione dobro jednemu z tych najmniejszych, jest dobrem, które okazujemy samemu Chrystusowi! Dobrem, które do nas powróci o wiele większe. Razem idźmy przez świat, pomagając dzieciom z krajów misyjnych.


Od momentu rozpoczęcia projektu Adopcji Serca latem 2013 roku, do dnia dzisiejszego, dzięki Waszej ofiarności, ośmioro dzieci: czworo z Papui Nowej Gwinei i czworo z Meksyku otrzymało pomoc. Dla tych dzieci została opłacona szkoła w krajach misyjnych. Jednak dzieci z ubogich rodzin, których nie stać na opłacenie kosztownej edukacji na terenach naszych misji jest bardzo dużo. Wierząc w Bożą Opatrzność, spoglądamy z nadzieją w przyszłość, iż uda nam się w tym roku opłacić szkołę dla kolejnych uczniów i kontynuować dla tych, którzy już otrzymali wsparcie.

Adopcja Serca skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli. Angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, ro-dziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne, a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym. Polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 100 zł (w tym 10 zł na koszty administracyjne).
Pallotyńską Adopcją Serca objęte są dzieci do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się uczą. Rodzina adopcyjna z Polski, przy wyborze dziecka może określić jego płeć i wiek. Z przygotowanej przez misjonarzy listy dzieci do adopcji, staramy się – w miarę możliwości – przydzielać dzieci stosownie do pragnień Rodziny Adopcyjnej.

Zgłoszenia do Adopcji Serca, korespondencję zawsze prosimy przesyłać na adres:

Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego
ul. Kordeckiego 49 42-226 Częstochowa
Tel. 662 154 977, 34 368 05 43

Wpłaty z dopiskiem: „ADOPCJA SERCA”
prosimy przesyłać:
Sekretariat Misyjny SAC
ul. Przybyszewskiego 30 60-959 Poznań
Nr konta PL 17124012131111001053989234

Dziękujemy za każdą pomoc i prosimy w sposób szczególny o wsparcie modlitewne, ofiarowanie cierpienia w intencjach Misji i misjonarzy oraz dzieł przez nich prowadzonych, a także, o nawet najmniejsze, wsparcie finansowe Adopcji Serca.

Ks. Piotr Zawada SAC