Strona główna arrow Nr 66 (1/2014) arrow Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu
Na spotkaniu z katechumenami papież Franciszek mówił, że „jesteśmy wezwani do wędrowania, aby wchodzić coraz głębiej w tajemnicę miłości Boga, która w nas dominuje i pozwala żyć spokojnie i z nadzieją”. Bóg nie tylko czeka na nas, ale i nas szuka, wychodzi nam naprzeciw.

Każdy z nas ma własną drogę do Pana, wymagającą od nas wytrwałości, pokonywania licznych trudności.

Bóg, przekazując nam Dekalog, dał nam wyraźne wskazówki, jakimi wartościami mamy się kierować w naszym życiu. A u podstaw wszystkiego leży miłość Boga do człowieka, człowieka do Boga i człowieka do człowieka.

Podtrzymaniu tej relacji służą sakramenty, a zwłaszcza...
... chrzest, w którym „odpuszczane są wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzech” oraz sakrament pokuty i pojednania, dzięki któremu odnawia się łaska otrzymana podczas chrztu świętego. Chrzest jest jeden, ale do spowiedzi możemy iść wiele razy „odnawiając łaskę chrzcielną… Pan Jezus jest tak dobry, że nigdy nie przestaje nam przebaczać” (papież Franciszek). Bez „interwencji Bożego Miłosierdzia” w naszym życiu trudno byłoby nam osiągnąć zbawienie. Chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, i często błądzimy, zawsze możemy szczerze prosić o przebaczenie i je otrzymać.

Papież Franciszek powiedział: „Chrzest otwiera nam drzwi do Kościoła… gdy brama się trochę zamyka ze względu na nasze słabości, nasze grzechy, to spowiedź otwiera ją na nowo, gdyż jest ona jakby „drugim chrztem”, w którym wszystko jest nam przebaczane i zostajemy oświeceni, by iść naprzód ze światłem Pana. Idźmy naprzód radośni, ponieważ życie powinniśmy przeżywać z radością Jezusa Chrystusa, która jest łaską Pana”.

I właśnie z radością nieśmy najpiękniejszy dar – dar wiary, nadziei i miłości, dzieląc się Ewangelią. Bo „wszyscy chrześcijanie są powołani, by ożywiani Duchem Świętym głosić i świadczyć o miłości Jezusa”.

Radości Ewangelii, o której mówi papież Franciszek, oraz obfitości Bożych łask w Nowym Roku życzymy wszystkim Czytelnikom

Redakcja