Strona główna arrow Nr 66 (1/2014) arrow Modlimy się z młodymi z młodych Kościołów,
Modlimy się z młodymi z młodych Kościołów, Drukuj Poleć znajomemu
Oświeć nas łaską Ducha Świętego

Panie mój i Boże!
Dziękuję Ci za wszystko, co mi dałeś.
Ty mnie stworzyłeś.
Ty mnie odkupiłeś.
Ty uczyniłeś mnie swoim dzieckiem w Twoim Kościele.
Wszystko to sprawiłeś w Twojej odwiecznej miłości.
Przez moje słabości nieraz odwracam się od Ciebie.
Ty jednak, mimo to, sprowadzasz mnie ciągle na powrót do siebie.
Przebacz mi, proszę.
Dziękuję Ci też za to, że nie pamiętasz moich grzechów.
Ponieważ dałeś mi serce pełne żalu –
mam odwagę pokornie prosić Cię o przebaczenie.
Oświeć nas łaską Ducha Świętego,
byśmy przejrzeli, iż to Ty podarowałeś nam ziemskie życie.
I że ma to być życie w Twojej miłości i w Twoim Kościele. Amen.
Nigeria...


...
Niech poznają Twoją Ewangelię
O Panie, proszę Cię, spraw, by wszyscy ludzie na całym świecie
usłyszeli Twoją świętą Ewangelię.
Obyś dla nikogo nie był nieznany, przez nikogo zapomniany,
przez wszystkich uznawany.
Niech każdy wciąż o Tobie myśli.
Niech wszyscy Cię znają!
Twoje słowa wszystkim naszym poczynaniom dają radość i nadzieję.
Ponieważ Ty sam jesteś radością i nadzieją!
Oby Twoja Ewangelia nie była nigdy zapomniana.
Oby w każdym sercu zamieszkało Twoje istnienie.
Oby nikt na tym świecie o Tobie nigdy nie zapomniał.
Obyś ciągle żył w naszych sercach.
Błogosław nam zawsze i bez końca.
Niech Twoje słowo trwa po wszystkie wieki. Amen.
Chile

Jesteśmy Kościołem w drodze
Boże, nasz Ojcze,
jesteśmy Twoim Kościołem w Papui Nowej Gwinei.
Jesteśmy Twoim ludem w drodze ku nowym czasom.
Nasz kraj ma swoją historię –
za nami długa przeszłość – blaski i cienie.
Jednak Ty zawsze byłeś naszym Bogiem.
Teraz prosimy o Twojego Świętego Ducha.
Chcemy odnowić nasze życie,
wzmocnić nasz Kościół modlitwą, pracą i dialogiem.
Nie podołamy temu o własnych siłach.
Ty musisz nam pomóc. Odnów Twój Kościół.
Niech idzie za Twoim Słowem.
Niech naśladuje Jezusa Chrystusa,
który żył tylko dla Ciebie i swoich braci.
Ojcze, prosimy Cię w imię Jezusa:
pomóż nam poznać siebie w całej prawdzie i właściwie ocenić.
Daj nam razem wzrastać ku jednej rodzinie,
byśmy się wzajemnie przygotowali na przyjście
Twojego królestwa, gdzie Ty żyjesz
i jesteś naszym Bogiem na zawsze i na wieki.
Papua Nowa Gwinea

Dziękuję za misjonarzy
Panie, proszę Cię, abyś wysłał robotników na Twoje żniwo,
aby poszli do ludów będących jeszcze w rozwoju
i przepowiadali im żywego i prawdziwego Boga.
W ten sposób spełnią się słowa, które powiedziałeś:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
Panie, nadto proszę Cię,
aby Twoi kapłani poszli tam,
gdzie panuje nędza, strach i zło
i nauczali o miłości bliźniego.
Panie, dziękuję Ci,
że przysłałeś tu wielu misjonarzy,
którzy przepowiadają nam Twoje słowo.
Obyśmy coraz lepiej poznawali Boga,
który jest Bogiem miłości. Amen.
Kolumbia

Panie, uczyń nas zwiastunami pokoju
Ojcze nasz!
Ty jesteś Bogiem pokoju.
Wszyscy ludzie są Twoimi dziećmi.
W świecie jest jednak tyle niepokoju,
tyle nienawiści.
Dużo ludzi musi uchodzić ze swojej ojczyzny.
Są na emigracji, na wojnie, głodni i chorzy.
Są zabijani tylko po to, by inni mogli pozostać przy władzy.
Niewinni cierpią, umierają.
Tego wszystkiego, Panie, nie pojmuję.
Cóż ja tu mogę uczynić?
Ty przecież obiecałeś nam pokój.
Wszystkim ludziom, którzy są dobrej woli.
Kto jednak jest dobrej woli, gdy w grę wchodzą obcy?
Ty nas wszystkich powołałeś do czynienia pokoju.
Niestety, często brakuje nam tej dobrej woli.
Być może powinnam rozpocząć od siebie, od mojej rodziny.
Tak. Muszę i chcę się w to dzieło pokoju włączyć.
Chociaż to nie takie proste.
Pokój winien się rozpoczynać od spraw drobnych,
potem rosnąć i obejmować szersze kręgi.
Pokój zaczyna się ode mnie, od jednego człowieka do drugiego człowieka.
Panie, uczyń nas zwiastunami pokoju. Amen.
Pakistan

Panie, daj pokój światu
Ty utworzyłeś kontynenty.
Ty stworzyłeś ludzi o różnych językach i kulturach.
Ty – od niepamiętnych czasów – pozwalasz wzrastać ryżowi.
Ty jesteś tym, o którym mówią różne religie.
Ale Ty, Panie, jesteś także tym,
który nas, ludzi, prowadzi od zwątpienia do wiary.
Panie, skróć te beznadziejne nieporozumienia
między kontynentami i rasami ludzkimi.
Wszystkim ludziom udziel wiary w Ciebie.
Daj pokój Azji i światu.
Daj pokój i harmonię wyspom, pustyniom, stepom i dżunglom mojej ojczyzny.
Panie, daj światu pokój i wiarę w przyszłość Twojego ludu.
Indonezja

Za: Modlimy się z młodymi z młodych Kościołów,
oprac. Waldemar Wesoły SVD, Verbinum 1994
Rys. Anna Mieleszko