Strona główna arrow Nr 66 (1/2014) arrow Pallotyńska Adopcja Serca
Pallotyńska Adopcja Serca Drukuj Poleć znajomemu
Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych.

Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej. Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia i edukacji, która w krajach misyjnych jest odpłatna. Papua Nowa Gwinea, Meksyk – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca, otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.

PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:

Obejmuje podopiecznych z Papui Nowej Gwinei i Meksyku

♥ skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli

♥ angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne, a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym

♥ polega na...
... comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 100 zł (w tym 10 zł na koszty administracyjne)
Każdego miesiąca Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Częstochowie przekazuje tę kwotę pallotyńskim misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagają konkretnemu dziecku, opłacając jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka.

Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach księża pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.

Pallotyńską Adopcją Serca objęte są dzieci do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się uczą. Rodzina adopcyjna z Polski przy wyborze dziecka może określić jego płeć i wiek. Z przygotowanej przez misjonarzy listy dzieci do adopcji staramy się – w miarę możliwości – przydzielać dzieci stosownie do pragnień Rodziny adopcyjnej.

Zgłoszenia do Adopcji Serca, korespondencję zawsze prosimy przesyłać na adres:


Sekretariat Misyjny
Prowincji Zwiastowania Pańskiego
ul. Kordeckiego 49
42-226 Częstochowa
Tel. 662 154 977, 34 368 05 43
Wpłaty z dopiskiem: „ADOPCJA SERCA”
prosimy przesyłać:
Sekretariat Misyjny SAC
ul. Przybyszewskiego 30
60-959 Poznań
Nr konta PL 17124012131111001053989234