Strona główna arrow Nr 65 (4/2013) arrow Matko ludzi i narodów
Matko ludzi i narodów Drukuj Poleć znajomemu
Matko Odkupiciela, z radością głosimy, że jesteś błogosławiona. Bóg Ojciec wybrał Ciebie przed stworzeniem świata, aby urzeczywistnić swój opatrznościowy plan zbawienia.

Uwierzyłaś Jego miłości i byłaś posłuszna Jego słowu. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem dla zbawienia człowieka, Ciebie wybrał jako Matkę. Ty przyjęłaś Go posłusznie całym sercem. Duch Święty umiłował Cię jako swoją mistyczną Oblubienicę i napełnił szczególnymi darami. Pozwoliłaś się kształtować z uległością Jego ukrytemu i potężnemu działaniu.

Powierzamy Ci Kościół, który uznaje Cię za Matkę i jako Matkę przyzywa. Ty, która na ziemi przodowałaś mu w pielgrzymce wiary, umacniaj go w trudnościach i doświadczeniach, i spraw, by zawsze był dla świata coraz skuteczniejszym znakiem i narzędziem najgłębszej jedności z Bogiem i jedności całej ludzkiej rodziny.

Tobie, Matko wszystkich chrześcijan, powierzamy w sposób szczególny narody, których długa historia naznaczona jest głębokim nabożeństwem do Ciebie. Zwróć ku nim Twoje pełne miłości spojrzenie i daj siłę tym, którzy cierpią dla wiary. Tobie, Matko ludzi i narodów, z ufnością powierzamy całą ludzkość, jej lęki i nadzieje. Nie dozwól, by zabrakło jej światła prawdziwej mądrości.
Prowadź ją w poszukiwaniu wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. Skieruj jej kroki na drogę pokoju. Spraw, by wszyscy spotkali Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Wspieraj, o Dziewico Maryjo, nasze pielgrzymowanie wiary i wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. O łaskawa, o litościwa, o słodka Matko Boga i Matko nasza, Maryjo!

Bł. Jan Paweł II