Strona główna arrow Nr 65 (4/2013) arrow Życie parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Woronowie
Życie parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Woronowie Drukuj Poleć znajomemu
Po straszliwych czasach prześladowań i walki z Bogiem, wiarą, Kościołem – komunizm i jego ideały padły wraz z rozpadem Związku Radzieckiego. Kiedy pojawiła się możliwość – pallotyni od razu ruszyli na wschód, aby reewangelizować i budować to, co przez 50 lat było niszczone.

Na początku trzeba było budować, remontować, aby dziś mógł rozwijać się żywy Kościół. Musieliśmy zaczynać od zera, aby w miarę czasu budować podstawy wiary, nadziei i miłości do Boga. Były to naprawdę ciężkie czasy, w których jeszcze uprzykrzały nam życie władze, gdyż nie podobała się im odnowa życia duchowego – rząd dusz.

Przy budowie kościoła pracowali wszyscy – młodsi i starsi; bo przecież to miał być ich kościół. Zaczęły organizować się w parafii wspólnoty ZAK., w których pragniemy realizować charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Wiele grup ożywia naszą społeczność, angażuje...
... wielu ludzi w parafii. Należą do nich: grupa modlitewna, Małego Apostoła, grupa wieczernikowa młodzieży (prowadzona przez siostry pallotynki), wspólnota lekarzy, nauczycieli.
Wspólnoty Margeritki (Margaretki) modlą się za kapłanów – o wierność powołaniu, świętość i wytrwanie w powołaniu, a także o nowe powołania. Wspólnota miłosierdzia, obrony życia, trzeźwości (wielki problem z alkoholizmem w parafii) działa na rzecz rodzin w parafii. Wspólnota studencka – Łazarza – wspiera obłożnie chorych, odwiedzając ich i modląc się podczas studiów.

Filia organizacji Caritas, która działa przy parafii – pomaga wszystkim, którzy zwracają się do nas w biedzie – niezależnie od wyznania. Kuchnia dla biednych dzieci codziennie wydaje około 50 obiadów.
Kółka Żywego Różańca każdego dnia modlą się na różańcu w intencjach wyznaczonych przez proboszcza (w większości są to ludzie starsi i chorzy). Przy parafii jest chór dziecięcy i dorosłych, który nie tylko podtrzymuje śpiew w kościele, ale wyjeżdża na różne koncerty.

W 2007 r. do ZAK wstąpiło 105 osób, przez co mogła powstać miejscowa rada ZAK. Powstało kilka numerów czasopisma parafialnego Pallotyński Apostoł. Owocem tej całej pracy jest wiele powołań z naszej parafii do SAC – na kapłanów pallotyńskich wyświęcono już 8 osób, w seminarium studiuje 9 kleryków, a nowicjat roz-poczęła jedna osoba.

Charyzmat – czym nasza praca wyróżnia się od innych parafii? Po czym nas rozpoznają na Białorusi? Owocem realizacji charyzmatu jest świadomość dawania świadectwa w swoim środowisku i poczucia odpowiedzialności za swoją parafię i za Kościół. To są początki i mamy nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku (wspólnotowy wymiar).
Wszyscy kroczymy śladami św. Wincentego Pallottiego dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz (ten styl pracy pociąga wielu).

Parafianka
Zdjęcia: archiwum parafialne