Strona główna arrow Modlitwa arrow Misyjne Wierzę w Boga
Misyjne Wierzę w Boga Drukuj Poleć znajomemu
Wierzę w Boga, Ojca naszego, który powierzył ziemię wszystkim ludziom.
Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł,
żeby dodać nam odwagi i nas zbawić,
wyzwolić nas od ucisku i objawić ludzkości pokój Boży.


On poświęcił życie dla świata całego.
We wszystkich ludziach żyje Bóg.
On jest wśród nas – żywy Bóg.

Wierzę w Ducha Świętego, który żyje w każdym mężczyźnie
i w każdej kobiecie dobrej woli.

Wierzę w Kościół, który jest światłem dla wszystkich narodów
– kierowany przez Ducha Świętego, by służył wszystkim ludziom.

Wierzę, że Bóg ostatecznie skruszy...
... ostatecznie skruszy w nas władzę grzechu
i że ludzkość dostąpi udziału w Jego życiu wiecznym.

Nie wierzę w prawo silniejszego ani w siłę karabinów,
ani w moc uciskających.

Chcę wierzyć w prawa człowieka, w solidarność wszystkich ludzi,
w sens nieużywania przemocy.

Nie wierzę w rasizm, bogactwa, przywileje i istniejący porządek.

Chcę wierzyć, że wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni
mają takie same prawa, że porządek
oparty na przemocy i niesprawiedliwości nie będzie trwał wiecznie.

Nie wierzę, że obojętne są nam rzeczy, które dzieją się daleko od nas.

Chcę wierzyć, że cała ziemia jest moją ojczyzną,
a pole, które uprawiam, i plon, który zbieram, należy do wszystkich.

Nie wierzę, że można znieść ucisk w dalekich krajach,
jeżeli przymykam oko na bezprawie w moim otoczeniu.

Chcę wierzyć, że wszędzie obowiązuje jedno i to samo prawo,
że nie jestem wolnym człowiekiem,
jeżeli choć jeden człowiek jest niewolnikiem.

Nie wierzę, że wojna i głód są nieuniknione,
a pokój niemożliwy do osiągnięcia.

Chcę wierzyć w piękno rzeczy prostych,
w miłość z otwartymi dłońmi, w pokój na ziemi.

Nie wierzę, że cierpienia są nadaremne i że nasze marzenia
pozostaną marzeniami,
ani że śmierć jest końcem wszystkiego.

Zawsze i mimo trudności chcę wierzyć w nową ludzkość,
we własny sen Boga o nowym niebie i nowej ziemi,
gdzie panuje sprawiedliwość.

(Modlitwa z Indonezji, tłum. Andrzej Kołodziejczyk)

O Boże, spojrzyj łaskawie na ofiarę swojego Syna, z którą jednoczy nas nasza ofiara i cierpienie naszego Kościoła. Przyjmij, prosimy Cię, Jego cierpienia jako zadośćuczynienie za naszą zatwardziałość serca; zbudź nas z naszej obojętności i uświadom nam naszą odpowiedzialność za Kościół Boży, aby stał się prawdziwą ojczyzną wszystkich poszukujących prawdziwego Boga. Niech Twoja łaska i błogosławieństwo stale towarzyszy misjonarzom i misjonarkom w głoszeniu Twojej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Teksty za: Liturgiczne Vademecum Misyjne, PDM, Warszawa 2001

Rys. Anna Mieleszko