Strona główna arrow Inne kraje arrow II Krajowe Spotkanie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w Portugalii
II Krajowe Spotkanie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w Portugalii Drukuj Poleć znajomemu
25 kwiecie 2013 roku zapisał sie złotymi głoskami w historii pallotynów w Portugalii. Tego dnia odbyło się II Krajowe Spotkanie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, podczas którego pierwsi Portugalczycy oficjalnie zostali przyjęci do ZAK.

W Spotkaniu, które odbywało się w Febres – diecezja Coimbra, uczestniczyło około 50 osób. Przybyłych przywitali miejscowi duszpasterze ks. Jan Piotr Stawicki SAC i ks. Wojciech Kubrak SAC.

Rozpoczynając spotkanie ks. Jan Piotr poprowadził modlitwę dziękczynną słowami św. Wincentego Pallottiego. Intencją modlitwy w sposób szczególny były objęte cztery wydarzenia: dziękczynienie za 50-lecie kanonizacji Naszego Ojca Założyciela i za dar Jego życia, pamiętając, że 21 kwietnia minęła 218 rocznica Jego urodzin; dziękczynienie za 25 lat nieprzerwanej posługi pallotynów z Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Portugalii (przybycie 18 kwietnia 1988 roku); oraz prośba...
...  o uzdrowienie naszego współbrata ks. Luiz Mauricio Lemos, który obecnie przebywa na leczeniu w Coimbrze.

Po modlitwie ks. Jan Piotr przedstawił list Rady Generalnej ZAK w Rzymie, która mianowała przewodniczącym Krajowej Rady ZAK w Portugalii ks. Jana Piotra Stawickiego SAC, a wiceprzewodniczącym ks. Artura Karbowego SAC. Pozostali członkowie Krajowej Rady ZAK zostaną mianowani po złożeniu aktu kompromisu ewangelizacyjnego i oficjalnym wstąpieniu do Zjednoczenia. Poranne spotkanie upłynęło na zapoznaniu się z Regulaminem ZAK w Portugalii.

Po obiedzie, przygotowanym przez parafię w Febres, ks. Artur przedstawił charyzmat św. Wincentego Pallottiego w świetle przesłania Matki Bożej z Fatimy. Nasz Założyciel podkreślał, że winniśmy troszczyć się o nawrócenie grzeszników, pragnąc zbawienia dusz i ofiarować cierpienia za nawrócenie grzeszników. Jest to zgodne ze słowami przesłania Matki Bożej w Fatimie.

Istotną cechą fatimskiego przesłania jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi - o tym nabożeństwie mówił także 12 kwietnia 1985 r. do uczestników pielgrzymki młodzieżowej z okazji 150-lecia założenia ZAK bł. Jana Paweł II: „Również wy, jako chrześcijanie, macie ogromny świat, który trzeba miłować, nawracać do Chrystusa, uzdrowić, ulepszyć. A prawdziwą drogę do tego wskazał św. Wincenty Pallotti: nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”.

II Krajowe Spotkanie ZAK zakończyło się uroczystą Mszą św. celebrowaną w Sanktuarium Matki Bożej w Febres, której przewodniczył ks. Jan Piotr Stawicki SAC. Podczas homilii przypomniał, on że od początku pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek nawołuje do konkretnego okazywania miłości względem bliźniego, zaś w okresie kryzysu w jakim żyjemy, właśnie miłość może przemienić nasze życie. Przynależność do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego powinna prowadzić nas do miłości, przez którą głosimy Ewangelię każdemu stworzeniu.

Następnie 37 osób, które przez ponad rok przygotowywały się do tego momentu, złożyło akt zobowiązania apostolskiego, stając się oficjalnie członkami Zjednoczenia. Akt zobowiązania apostolskiego został złożony na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady ZAK w Portugalii, ks. Jana Piotra Stawickiego SAC. Nowi członkowie ZAK otrzymali z rąk ks. Artura krzyż z symbolem nieskończoności, symbol chęci głoszenia Ewangelii, wykonany według wzoru pozostawionego przez św. Wincentego Pallottiego.

Pamiątkowe zdjęciu u stóp Matki Bożej z Febres zakończyło to, tak ważne dla pallotynów w Portugalii, spotkanie.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest międzynarodowym publicznym stowarzyszeniem wiernych wszystkich stanów i powołań, założonym w 1835 r. przez św. Wincentego Pallottiego, wybitnego duszpasterza pracującego w Rzymie. Przeszło 100 lat przed Soborem Watykańskim II dostrzegł on potrzebę aktywizacji świeckich i ich pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Stąd powstała idea formacji wiernych i przygotowania ich do zadań apostolskich w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Jego członkowie mieli realizować to zadanie przez ożywianie wiary i rozpalanie miłości w miejscach pracy i rodzinach. Przyjęcie do zjednoczenia następuje po okresie formacji, która odbywa się na rekolekcjach i dniach skupienia. Formalne przyjęcie następuje po złożeniu zobowiązania apostolskiego.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało erygowane przez Stolicę Apostolską. Specjalny dekret w tej sprawie wydała 28 października 2003 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdzając statut generalny ZAK.
Według tego statutu, "Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jako dar Ducha Świętego jest komunią wiernych, którzy żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego starają się wzbudzać współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, rozpalanie miłości w Kościele i świecie i w ten sposób dążyć razem z nimi do jedności w Chrystusie".

W Polsce ZAK działa od 1907. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 2 tys. członków na całym świecie.

Ks. Artur Karbowy SAC

wpisane 26.04.2013