Strona główna arrow Nr 63 (2/2013) arrow Litania do Najświętszego Sakramentu
Litania do Najświętszego Sakramentu Drukuj Poleć znajomemu
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami,
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek,
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza,
Chlebie Żywy, z nieba zstępujący,
Boże utajony i Zbawicielu,
Chlebie Wszechmocnością Słowa...
... w Ciało przemieniony,
Pokarmie zbawionych,
Uczto anielska,
Pamiątko męki,
Dowodzie Boskiej ku nam miłości,
Tajemnico wiary,
Cudzie niepojęty,
Przymierze miłości i pokoju,
Źródło łask wszelkich,
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania,
Umocnienie na drogę wieczności,
Ucieczko grzeszników,
Wspomożenie słabych i upadłych,
Lekarzu chorych,
Pociecho smutnych,
Boski Więźniu na ołtarzach naszych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie!
Od grzesznych pragnień,
Od pychy wszelkiego rodzaju,
Od niebezpieczeństw duszy i okazji do nich wiodących,
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi,
Od grzechu każdego,
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie!
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez pragnienie pożywania Baranka wielkanocnego z uczniami swoimi,
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś,
Przez najdroższą Krew Twoją,
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej
Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom,
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, które pozwoliłeś
sobie zadać z miłości ku nam,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać
i pomnażać raczył,
Abyś nas do godnego przyjmowania Ciebie w Komunii św. przez prawdziwą pokutę przygotować raczył,
Abyś przez ten Chleb anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył,
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować i umacniać raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą jednoczyć raczył,
Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył,
Abyś nas wybawić raczył,
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
O.: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Módlmy się.
Boże, który w tym Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, udziel nam łaski, abyśmy Najświętsze Ciało i Krew Twoją godnie i jak najczęściej dla uleczenia i zbawienia dusz na­szych przyjmowali i w ten sposób zapewnili sobie Królestwo nie­bieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Rys. Anna Mieleszko