Strona główna arrow Nr 62 (1/2013) arrow LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO Drukuj Poleć znajomemu
Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, elejson! Chryste, elejson!

Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszechświata, zmiłuj się nad nami.
Synu Jednorodzony, Boże Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami
Matko Bożej Miłości, módl się za nami.

Święty Wincenty Palllottti, módl się za nami.
Święty Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,..

... Święty Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
Święty Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
Święty Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
Święty Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
Święty Wincenty, miłośniku Meki Pańskiej,
Święty Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
Święty Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
Święty Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe Zycie,
Święty Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
Święty Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
Święty Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
Święty Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
Święty Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
Święty Wincenty, spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
Święty Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
Święty Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
Święty Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
Święty Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów.
Święty Wincenty, opiekunie sierot,
Święty Wincenty, mistrzu i przewodniku osób konsekrowanych,
Święty Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
Święty Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
Święty Wincenty, mądry doradco młodzieży,
Święty Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
Święty Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich.
Święty Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
Święty Wincenty, wspierający działalność misyjną,
Święty Wincenty, przyjacielu imigrantów,
Święty Wincenty, rozpowszechniający modlitwę o jedność chrześcijan,
Święty Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
Święty Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Święty Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
Święty Wincenty, Patronie Misyjnej Unii Kleru,
Święty Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
Święty Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
Święty Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Boże, Ty natchnąłeś świętego Wincentego Pallottiego do naśladowania Chrystusa i dałeś mu łaskę rozpoznania, że działalność apostolska we współpracy jest bardziej skuteczna od indywidualnych wysiłków. Dziękujemy Ci za to, że go wezwałeś do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prosimy Cię, wspieraj nas, abyśmy ożywiani jego charyzmatem stali się gorliwymi apostołami, którzy poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana na szego. Amen.

Rzym, 22,12.2011, imprimi potest…

Boże, nasz Ojcze, Ty w każdym czasie dajesz Kościołowi świadków Twojej miłości i wierności. Spraw łaskawie, abyśmy krocząc za przykładem Świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, mogli dojść do pełnego poznania Ciebie i ukochania naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty pragniesz, aby Twój Kościół był dla ludzi znakiem zbawienia i podejmował Chrystusowe dzieło aż do końca czasów. Wlej w serca wszystkich wierzących głęboką troskę o zbawienie świata, tak aby wszyscy stali się jednym świętym ludem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.

(Za: Pallotti. Świętość dla Apostolstwa, Instytut Pallottiego)
Rys. Anna Mieleszko