Strona główna arrow Nr 62 (1/2013) arrow Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy! Drukuj Poleć znajomemu
Jeszcze przeżywamy okres świąteczny, epifanię ze szczególną radością w Roku Wiary. Oto narodził się Jezus Chrystus, w którym „znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość, miłość, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci – wszystko to znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania” (Benedykt XVI, Porta fidei, 13).

Nasza wiara nieustannie jest poddawana pytaniom, wypływającym ze zmiany mentalności, która w dzisiejszych czasach często tylko do racjonalności ogranicza poznanie świata. Tymczasem historia naszej wiary i naukowy rozwój wskazują na dążenie, wprawdzie różnymi drogami, ale do poznania prawdy.

Wiara prowadzi do radości i nadziei, do rozpoznawania Pana Jezusa obecnego stale w naszym życiu. Benedykt XVI zwraca naszą uwagę na przykłady wiary, wytyczające rozwój chrześcijaństwa. To przez wiarę Maryja przyjęła zwiastowanie i urodziła Jezusa, z ufnością podążała za Nim. Przez wiarę Apostołowie podążyli za Chrystusem, a potem poszli na cały świat, by nieść Ewangelię, utworzyli pierwszą wspólnotę. Także z powodu wiary...
... męczennicy oddawali i oddają swoje życie, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Z tych samych pobudek wiele osób staje się prawdziwymi świadkami Chrystusa poprzez swoje życie w życiu zakonnym, kapłańskim, w rodzinie, w życiu zawodowym, w wypełnianiu zadań, posług, do których byli powołani.

Jednym z ludzi, którzy całym swym życiem świadczyli o Bogu był Wincenty Pallotti, którego 50-lecie kanonizacji świętować będziemy 20 stycznia 2013 roku. Dla niego kochać Boga i żyć w komunii z Nim oznaczało kochać bliźniego i bez wytchnienia pracować dla jego wiecznego zbawienia: „Wszystko dla nieskończonej chwały Bożej, dla zbawienia dusz, dla zniszczenia grzechu”. Zalecał: „Wiara – święta wiara, to najlepsze lekarstwo na wszystko. Chodzi jednak o tę prawdziwą Wiarę ożywianą Miłością. Dlatego żyj Wiarą, ale Wiarą żywą, i nie lękaj się niczego. Bo kto z Bogiem, zawsze ma się dobrze!”. Z ufnością i miłością powtarzał: „Zachwyca mnie mój Bóg… Bóg zawsze i we wszystkim mój Bóg!” – starając się zawsze realizować Bożą wolę. Toteż troszczył się również o sprawy misji, chociaż sam nie opuszczał Rzymu.

Mając takiego Założyciela nie mogli pallotyni nie podjąć wezwania Chrystusa, by nieść Słowo Boże na krańce świata. I nieważne jaka jest cena – liczy się tylko Boże posłannictwo i troska o bliźnich.

Dzień Pamięci o Zmarłych Misjonarzach przypada 24 marca – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Pamiętajmy o ks. Jacku Biliku SAC, misjonarzu w Papui Nowej Gwinei, którego 1. rocznica śmierci przypada 2 stycznia.

Redakcja