Strona główna arrow Nr 62 (1/2013) arrow Św. Wincenty Pallotti o nowej ewangelizacji
Św. Wincenty Pallotti o nowej ewangelizacji Drukuj Poleć znajomemu
Pamiętajcie, że Boski Syn w królestwie chwały wynagrodzi wam każdą myśl, każde słowo, każdy czyn, każdą najdrobniejszą rzecz, które poświęcicie dla szerzenia świętej wiary, a nadto, jeśli w tym celu uczynicie wszystko, co będzie w waszej mocy, ozdobi was na całą wieczność koroną chwały swego apostolstwa.

Wszyscy zarówno w domu, jak i poza domem, na studiach i przy pracy zawodowej mogą znaleźć sposobność, aby zatroszczyć się o wieczne zbawienie bliźnich… Wszyscy mogą korzystać z darów Bożych celem szerzenia świętej wiary.
Rozum bowiem i doświadczenie wykazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe i że najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu w dziedzinie moralnej i religijnej, o ile nie są zespolone i skierowane do wspólnego celu.

Każdy, kto uważnie obserwuje aktualny stan świata i jego stosunek do religii, zauważa...
... dobrze, że (…) brakuje potrzebnej ilości pracowników ewangelicznych, aby utrzymać religię tam, gdzie ona już istnieje, a tym bardziej brak jest wystarczającej ilości apostolskich mężów, którzy by nieśli religię tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana.

Pomyśl, że łaska współpracowania nad zbawieniem dusz jest jedną z doskonałości udzielanych przez Boga swym stworzeniom, a spośród wszystkich łask Jego jest najbardziej Boską, czyli największą, i to z różnych względów. Pierwszy jest ten, że ci, którzy korzystają z tej łaski (…) są najdoskonalszymi naśladowcami Jezusa Chrystus, który przyszedł na ziemię, by przeprowadzić dzieło zbawienia dla chwały Ojca Niebieskiego; [drugi:] kto korzysta z niej w sposób zasługujący, udoskonala w sobie obraz Przenajświętszej Trójcy, czyli staje się po-dobniejszy do Boga; [trzeci:] nie tylko czyni nas bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa i do samego Boga Ojca i Ducha Świętego, gdy chodzi o podobieństwo obrazu, ale też i dlatego, że czyni nas podobnymi do Nich w chwale.

Pomnijcie, że teraz, kiedyście jeszcze przy życiu i w łasce Bożej, działać możecie znacznie więcej niż wszyscy Święci zdziałali. Dlatego przedstawcie sobie, że Pan użyczył wam i użycza wszelkich łask niezbędnych do tego, by dojść do doskonałości w najwyższym stopniu.

Niechaj więc cieszy się każdy katolik w Kościele Jezusa Chrystusa, bo niezależnie od tego, czy jest kapłanem, czy człowiekiem świeckim, dostąpi zasługi apostolstwa, jeśli wykorzystując swoje zdolności, władzę, stosunki, zawód, słowa, majętności i dobra ziemskie, a przynajmniej swoją modlitwę, uczyni wszystko, co tylko będzie mógł, aby wiara Jezusa Chrystusa rozszerzała się po całym świecie.

Czytaj codziennie jeden rozdział lub przynajmniej część rozdziału o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa, by pogłębiać w sobie coraz doskonalszą pobożność i cześć względem Niego.

By każdy mógł podążać drogą prawa Pana, i wytrwać też na niej, niezbędne jest nade wszystko badanie słów Pańskich. Badanie czy rozważanie ich nie tylko budzi w nas lepsze zrozumienie, łącząc się z odrazą do dróg niegodziwych, ale rodzi i miłość, jak to o sobie mówi król Dawid: „Dzięki Twoim przykazaniom jestem rozumny, toteż nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa”, „Rozgorzało we mnie serce, gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień”. Miłość ta rozpala serca nasze tak, jak ogień miłości Bożej spala wszystko, co ziemskie; nie naruszając ludzkiej wolności porywa mocno i delikatnie serca nasze ku Bogu, który jest samą Miłością. A ogień, który wybucha w czasie medytacji, tak rozpala nasze ludzkie serca, że wiedzie nas do umiłowania nie tylko samego Boga, ale i do szczególnego pokochania Jego przykazań.