Strona główna arrow Modlitwa arrow Modlitwa Papieża Jana Pawła II
Modlitwa Papieża Jana Pawła II Drukuj Poleć znajomemu
Dziewico Niepokalana,
Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!

Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie
dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę,
wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością
i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu
Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,
Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy,
oddajemy w tym dniu całą naszą istotę
i całą naszą miłość.
Oddajemy Ci także...
... nasze życie, nasze prace,
nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom,
gdyż wszystko, co mamy
i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce,
Pani Matko nasza.
Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele:
z miłością zawsze prowadź nas za rękę.

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, by wiedli wiernych
ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.
Spójrz, jak wielkie jest żniwo
i wstaw się u Pana, by głodem świętości
napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania:
kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych.

Daj naszym rodzinom tę łaskę,
by kochały i szanowały poczynające się życie,
z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim
poczęłaś życie Syna Bożego.

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,
naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy,
pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego
przez wyznanie naszych win
i naszych grzechów w sakramencie pokuty,
dającym spokój duszy.

Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie
wszystkich świętych sakramentów,
które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi.

Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercem wolnym od złości i nienawiści
będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy,
które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa
który z Ojcem i Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

bł. Jan Paweł II